Sökning: "vd lön"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden vd lön.

 1. 1. Lön och lönsamhet : En kvantitativ studie om den verkställande direktörens ersättning och bolagets prestation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Emil Brohlin; Simon Edestav; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En verkställande direktör är direkt ansvarig över den löpande verksamheten i ett företag. Genom strategiska beslut kan VD:n påverka bolagets prestationer, denna typ av beslut har synnerligen stor inverkan på bolag verksamma inom högteknologiska branscher. LÄS MER

 2. 2. Rörlig lön och aktieägarvärde – En kvantitativ studie om sambandet mellan rörlig lön till VD och aktieägarvärde bland mindre företag på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Stegersjö; Tobias Segerborg; Filip Bengtsson; Jacob Meesak; [2017]
  Nyckelord :Principal-agentteori; stewardshipteori; rörlig lön; aktieägarvärde; Small Cap.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Rörlig lön och aktieägarvärde - En kvantitativ studie om sambandet mellan lön ersättning till VD och aktieägarvärde bland mindre företag på Stockholmsbörsen Seminariedatum: 2017-01-12 Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 HP Författare: Filip Bengtsson, Jacob Meesak, Tobias Segerborg, Henrik Stegersjö Handledare: Niklas L. Hallberg Nyckelord: Principal-agentteori, stewardshipteori, rörlig lön, aktieägarvärde, Small Cap. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar ägarbilden hos svenska företag den rörliga ersättningen till den verkställande direktören?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Björn Thorén; Magnus Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Vd-ersättningar; börsbolag; ägare; agentteori; managerial power approach.;

  Sammanfattning : BakgrundDet diskuteras mycket idag om ersättningar till verkställande direktörer (Vd) och storleken på dessa. Många har synpunkter på den enligt dem väldigt höga ersättningen och framförallt är många kritiska till de stora bonusar som tilldelas till företagsledare. LÄS MER

 4. 4. Avgörande faktorer och samband för framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar : Kvantitativ studie på NASDAQ Stockholm – Large Cap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jonas Pettersson; Linda Tidell; [2016]
  Nyckelord :Annual report; narrative reporting; FLPD; dividend policy; forward-looking performance disclosure; Large Cap; content analysis; Årsredovisning; narrativ rapportering; FLPD; utdelningspolicy; framtidsorienterad lönsamhetsinformation; Large Cap; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Den framtidsorienterade informationen i årsredovisningar ger omvärlden en möjlighet att få en inblick i företagens framtida ekonomiska situation. Att kunna tyda informationen och vad som påverkar den, förbättrar både beslut och analyser. LÄS MER

 5. 5. Högre ersättning-Högre lönsamhet? : En studie av sambandet mellan VD-ersättning & lönsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Raneblad; Elina Wahlberg; [2016]
  Nyckelord :VD; ersättning; kompensation; lön; bonus; lönsamhet; börsnoterade; företag; små; agentteorin; stewardshipteorin; aktier; ROE; ROA; styrelsemedlemskap; aktieinnehav;

  Sammanfattning : Problembakgrund & Problemdiskussion I de flesta bolag besitter den Verkställande direktören (VD) kontrollen över företaget medan aktieägarna äger företaget. Denna separation av kontroll och ägande kan ge upphov till agentproblem. LÄS MER