Sökning: "veganism"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet veganism.

 1. 1. Klarar veganism biffen? - En studie om hur icke-köttätare tolkar altruistiska ochegoistiska budskapför veganism i medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johan Hafström; [2021-03-04]
  Nyckelord :Altruism; Egoism; Budskap; Receptionsanalys; Veganism; Kommunikation; Framing;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att bidra med förståelse kring hur budskap tolkas beroendepå dess inramning genom att analysera hur icke-köttätare tolkar altruistiska ochegoistiska budskap om veganism i nyhetsmedierna och att förstå likheter ochskillnader beroende på kontextuella och individuella faktorer.Teori: FramingMetod: Kvalitativ receptionsanalys med fokusgrupperMaterial: Två fokusgruppintervjuer med 3 respektive 4 deltagare hämtade frånfacebookgrupper som relaterar till veganism och växtbaserad kost. LÄS MER

 2. 2. “Tis the season to be vegan” : Discursive identity formations and the discursive construction of veganism in the communication event #veganuary

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Saralie Sernhede; [2021]
  Nyckelord :Social media; veganism; Twitter; hashtag activism; CDA; lifestyle movements;

  Sammanfattning : Offering contemporary insights into movement activities, this study explores the discursive identity formations and discursive constructions of veganism in the communication event #veganuary on Twitter. In a tentative attempt to understand #veganuary as a site of discursive and socio-cultural change, this study seeks to answer the research questions: (1) “What discursive identity formations take part in the semantic battle for the meaning of veganism in the communication event #veganuary on Twitter?”, (2) “How is veganism discursively constructed in the communication event #veganuary on Twitter?”, and (3) “How can we understand #veganuary on Twitter as a site of discursive and socio-cultural change?”. LÄS MER

 3. 3. Ung Vegan - hur en normbrytande livsstil påverkar identitet och välmående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Ruland; [2021]
  Nyckelord :Veganism; identitet; välmående; ungdomar; unga vuxna; fenomenologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Veganism has become a more common life choice among adolescents today. As this life choice goes against the prevailing societal norm, vegans are subjected to discrimination. LÄS MER

 4. 4. Shaping Vegan and Sustainable Consumption: A Case Study on Maria Nila

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ninette Hansson; Vanille Cousyn Johansson; [2021]
  Nyckelord :Vegan consumption; sustainable consumption; ideologies; myths; consumer responsibilization; cultural branding; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Constructing Vegan and Sustainable Consumption Date of the Seminar: 2021-06-04 Course: BUSN39 Degree Project in Global Marketing Authors: Ninette Hansson and Vanille Cousyn Johansson Supervisor: Sofia Ulver and Hossain Shahriar Key Words: Vegan Consumption, Sustainable Consumption, Ideologies, Myths, Consumer Responsibilization, Cultural Branding Thesis Purpose: The purpose of this thesis is to explore how marketplace ideologies and myths shape vegan and sustainable consumption. Theoretical Perspective: Ideologies and Myths, Consumer Responsibilization and Cultural Branding. LÄS MER

 5. 5. Bloom : Thoughts for food— re-thinking the norms of (toxic) consumption and masculinity 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Natalie Waller; [2021]
  Nyckelord :masculinity; veganism; plant based; gender roles; food photography; eating habits; social norms; substitution; patriarchy; carnism;

  Sammanfattning : An exploration of the idea that tangible change could be made in the world when norms are unsettled rather than reinforced or left untouched. Bloom focuses on creating a space for the individual to re-define the outdated, toxic norms surrounding masculinity to explore ‘what men can be’. LÄS MER