Sökning: "veganism"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet veganism.

 1. 1. Female and male audiences' perception on a plant-based (Vegan) diet after having viewed the documentary film What the Health : How perception on a plant-based diet (Vegan) changes after having watched the documentary film What the Health

  Magister-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Franziska Saell; [2020]
  Nyckelord :PBD; Vegan; Documentary; What the Health; Audience Perception; Gendered Nutrition;

  Sammanfattning : Veganism (or following a PBD) is scientifically proven to be one of the possible answers to the environmental, ethical and health issues our society is currently facing. The documentary film What the Health advocates this claim and presents the tremendous impacts, meat and dairy production and consumption, have on our environment, our personal health and for the people living on our planet. LÄS MER

 2. 2. Influencers : morgondagens politiska opinionsbildare?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Julia Runfors; Moa Dahlén; [2020]
  Nyckelord :​influencers; semiotisk analys; politiska uttryck; ”vi de”-konstruktioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : I det digitala samhället konkurrerar traditionella massmedier allt mer med sociala medier om publikens uppmärksamhet. Trenden visar att nästkommande generation väljer sociala medier i första hand och prioriterar bort konventionella nyhetsmedier, trots dess väsentlighet i ett demokratiskt samhälle. LÄS MER

 3. 3. Den gröna gråzonen : Greenwashing i veganska produkters visuella kommunikation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Emma Johansson Sundqvist; [2020]
  Nyckelord :Oatly; visuell kommunikation; veganism; hållbarhet; greenwashing;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågan har blivit allt viktigare. Intresset för hållbarhet ökar och får större inverkan på människors val (Ottosson &Parment, 2016, s. 13). LÄS MER

 4. 4. To believe or not to believe? : an audience research on the documentary What The Health

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Ha Linh Trang Nguyen; [2020]
  Nyckelord :audience engagement; audience study; documentary audience; engagement with documentary; veganism; veganism documentary; spectrum of engagement; double mode of engagement; truth claims; genre work; Social Sciences;

  Sammanfattning : This research employs qualitative methods to look at the audience site of veganism documentary What The Health. Through semi-structured interviews with 13 participants (6 non-vegetarians and 7 vegetarians), the thesis attempts to understand the self and individual response to veganism portrayal, truth claims and how viewers learn from the documentary. LÄS MER

 5. 5. Storytelling som reflektion av varumärket : Två fallstudier över varför storytelling används för att reflektera personliga varumärken på YouTube

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Boban Stjepanovic; Lisa Svensson; [2020]
  Nyckelord :personligt varumärke; stortytelling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studiens ansats är att förstå på vilket sätt som storytelling används för att reflektera det personliga varumärket på sociala medier. Tillhörande frågeställningar är varför storytelling använd på sociala medier samt hur storytelling och personligt varumärke hänger ihop. LÄS MER