Sökning: "veganskt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet veganskt.

 1. 1. ”Jag tycker det är skönt att kunna se en ko i ögonen.” En studie om Value Belief Norm-teorins applicerbarhet på veganism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Petra Fogelholm; [2019-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i att befintlig forskning säger att konsumtionen av animalier måste minska för att tvågradersmålet ska uppnås har beteendet veganism i den här studien undersökts med hjälp av Value Belief Norm-teorin (VBN-teorin). Beteendet definieras som att äta en helt animaliefri kost, då detta är den kost som har störst potential att minska utsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 2. 2. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER

 3. 3. Etiska budskap på veganska måltidsproteinförpackningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Isabella Göransson; Charlotta Nilsson; [2018]
  Nyckelord :ethical consumption; vegan; packaging design; trademark; graphic communication; groceries; dietary; etiska budskap; förpackningsdesign; grafisk kommunikation; konsument; kost; livsmedel; varumärken; vegan;

  Sammanfattning : De etiska konsumenterna växer i antal (Young, Hwang, McDonald & Oates, 2010). och att äta veganskt blir allt mer populärt (The Nielsen Company, 2017). LÄS MER

 4. 4. Bakteriell cellulosa-Det naturliga materialvalet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Simon Alse; [2018]
  Nyckelord :Bakteriell; cellulosa; material; driven; design; ekologisk; hållbar; utveckling;

  Sammanfattning : Med metoden material driven design (MDD) och ekologisk hållbarhet som utgångspunkt, har studien ämnat undersöka hur celluloproducerande bakterier kan användas för att utveckla ett nytt material. MDD, utvecklad av Elvin Karana, Bahareh Barati, Valentina Rognoli och Anouk Zeeuw van der Laan har använts, för att i fyra steg utveckla ett materialförslag, kartlägga de tekniska egenskaperna och upplevelsen av materialet, för att sedan applicera det i en artefakt. LÄS MER

 5. 5. Max(imum) vegan : a case study on vegan products in the food service sector

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Julia Marcopoulos; [2017]
  Nyckelord :consumers; food; food service sector; marketing; plant based diet; sustainable eating; sustainability; vegan;

  Sammanfattning : Animal based foods have been important components of the Swedish diet for many years. As the meat, dairy and eggs require more resources than plants the sustainability advantage of the vegan diet is becoming incresingly acknowledged. However, research has shown evidence of it being difficult to change peoples’ dietry habits. LÄS MER