Sökning: "vegetable"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet vegetable.

 1. 1. Frukt- och grönsakskonsumtion bland ungdomar i Sverige. Skillnader mellan ungdomar med olika sociodemografisk bakgrund.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Mikaela Thelander; [2018-06-05]
  Nyckelord :frukt; grönsaker; ungdomar; kostregistrering; enkätfrågor; sociodemografiska faktorer; skolmåltid; fruit; vegetable; adolescents; dietary assessment; sociodemographic factors; school meal;

  Sammanfattning : Title:Fruit and vegetable consumption among adolescents in Sweden. Differences between adolescents with different sociodemographic background. LÄS MER

 2. 2. New methods for seed potato production: an investigation into the production and farmer uptake of mini tubers in South Africa

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Alba Sáez Fernández; [2018]
  Nyckelord :mini-tubers; Chlorophyll fluorescence; Leaf Area Index; small-scale farming;

  Sammanfattning : Potatoes are by far the most produced fresh vegetable crop in South Africa. Remarkably, potato sales represent more than 30% of the turnover in the Fresh Produce Markets (FPM). LÄS MER

 3. 3. Kartering av kadmiumhalt i matjord med portabelt röntgenfluorescensinstrument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Elin Laxmar; [2018]
  Nyckelord :Cd; jord; kärna; PXRF; markkartering;

  Sammanfattning : Cadmium (Cd) is a nonessential heavy metal that can be toxic to living organisms even in small amounts. Cd occurs naturally in all type of soils but have also been added trough soil amendments and atmospheric fallout. LÄS MER

 4. 4. Kostens hälsomässiga effekter hos kvinnor i fertil ålder : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Karina Kampe; [2018]
  Nyckelord :Fertility; Menopause; Women; Premenstrual Syndrome; Diet; fertilitet; klimakterium; kvinnor; premenstruellt syndrom; kost;

  Sammanfattning : Inledning Generella riktlinjer för kost och hälsa har historiskt utformats utifrån forskning på män, vilket resulterat i att kvinnor i fertil ålder ofta blivit missförstådda, misstolkade och felbehandlade. Låggradig inflammation, snabbmat och den moderna livsstilen, misstänks vara grund för flera sjukdomar vilka övervägande drabbar kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Employees’ individual readiness for quality improvement change : A single case-study analysis within the European food and drink industry

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Philip Larenhjelm; [2018]
  Nyckelord :Readiness for change; Individual perceptions; Individual learning; Continuous improvements; Lean manufacturin;

  Sammanfattning : Background: The European Union’s (EU) food and drink industry has faced declining competitiveness over the past two decades. Methodologies associated with the quality improvement has been recognized as a possible solution to increase competitiveness of the industry. LÄS MER