Sökning: "vegetable"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade ordet vegetable.

 1. 1. Frukt- och grönsakskonsumtion bland ungdomar i Sverige. Skillnader mellan ungdomar med olika sociodemografisk bakgrund.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Mikaela Thelander; [2018-06-05]
  Nyckelord :frukt; grönsaker; ungdomar; kostregistrering; enkätfrågor; sociodemografiska faktorer; skolmåltid; fruit; vegetable; adolescents; dietary assessment; sociodemographic factors; school meal;

  Sammanfattning : Title:Fruit and vegetable consumption among adolescents in Sweden. Differences between adolescents with different sociodemographic background. LÄS MER

 2. 2. Pathways for a Sustainable Treatment of Biomass Residue at Palm Oil Mills: the Case of Indonesia

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Lorenzo Sani; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utöver att palmoljeindustrin producerar den mest konsumerade vegetabiliska oljan i världen skapar den också en betydande mängd biomassavfall. Det finns consensus över att användning utav detta biomassanavfall för energiproduktion har en betydande potential. LÄS MER

 3. 3. Bevarande av orangutangen : en studie av de största hoten mot arternas överlevnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Dahl; [2018]
  Nyckelord :orangutang; bevarande; regnskogsskövling; palmolja; tjuvjakt;

  Sammanfattning : Orangutanger är endemiskt förekommande på öarna Borneo och Sumatra i Malaysia och Indonesien. Det finns tre arter: Sumatraorangutangen (Pongo abelii), Borneoorangutangen (Pongo pygmaeus) och den nyupptäckta Tapanuliorangutangen (Pongo tapanuliensis). LÄS MER

 4. 4. New methods for seed potato production: an investigation into the production and farmer uptake of mini tubers in South Africa

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Alba Sáez Fernández; [2018]
  Nyckelord :mini-tubers; Chlorophyll fluorescence; Leaf Area Index; small-scale farming;

  Sammanfattning : Potatoes are by far the most produced fresh vegetable crop in South Africa. Remarkably, potato sales represent more than 30% of the turnover in the Fresh Produce Markets (FPM). LÄS MER

 5. 5. Can organic waste fuel the buses in Johannesburg? : A study of potential, feasibility, costs and environmental performance of a biomethane solution for public transport

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Johanna Niklasson; Linnea Bergquist Skogfors; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Like many large cities, Johannesburg faces several sustainability challenges such as unsustainable use of natural resources, emissions contributing to environmental- and waste related problems. The city is a provincial transport centre, and the transport sector is responsible for a large share of the city’s energy demand and emissions. LÄS MER