Sökning: "vegetarianism"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet vegetarianism.

 1. 1. Vegetarianism i nyhetsmedia: En kvantitativ innehållsanalys om svenska dagstidningars gestaltning av vegetarianism

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Cerena Kulego; [2019]
  Nyckelord :Gestaltningsteorin; Medielogik; Vegetarianism; Dagstidningar; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsatsen undersöker hur vegetarianism, som blivit ett alltmer omdiskuterat ämne under den senaste tiden har gestaltalts i dagtidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under åren 2005 och 2018. De frågeställningar som studien besvarar är hur frekvent vegetarianism omnämns i dagstidningarna under de två valda åren, i vilka sammanhang ämnet gestaltades i tidningarna samt vilka skillnader och likheter som uppträder i gestaltandet av ämnet. LÄS MER

 2. 2. The Replaceability Argument : An evaluation of a utilitarian argument for the permissibility of purchasing meat

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för praktisk filosofi

  Författare :Hampus Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Ethics; Utilitarianism; Animal ethics; Consequentialism; Causal impotence; Vegetarianism; Etik; Utilitarism; Djuretik; Konsekventialism; Kausal impotens; Vegetarianism;

  Sammanfattning : The thesis is an evaluation of a utilitarian argument for the permissibility of purchasing meat. The argument, which I call the replaceability argument, rests on four premises: 1. Meat purchases cause animals to be brought into existence. 2. LÄS MER

 3. 3. Utsikter från ett berg: Elisée Reclus, människan & naturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Emma Hultqvist; [2018]
  Nyckelord :Elisée Reclus; History of ideas; man’s relationship with nature; modernity; romanticism; idé- och lärdomshistoria; människans relation till naturen; modernitet; romantik; Cultural Sciences; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Which question is more pressing today than the ongoing environmental destruction and the renegotiation of the relationship between man and nature that needs to follow? An early critic of this destruction of nature by the hand of man was the French 19th century geographer Elisée Reclus. Since Reclus was a politically active anarchist, well known in his day, most often only his political ideas are examined. LÄS MER

 4. 4. The trend of being vegetarian: A comparative case study of how social norms affect meat-consuming behavior

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Gulliksen; [2018]
  Nyckelord :vegetarianism; meat-consumption; social norms; identity; conformity; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines the way social norms affect meat-consuming behavior, through using dietary habits as a way of expressing a political identity. A theoretical framework of social psychological theories will explain the connection between social norms and meat-consumption, by conceptualizing identity as a fundamentally social construction, created within the social context. LÄS MER

 5. 5. Varför frigörelse för djuren? : En jämförande analys mellan Lewis Gompertz och Peter Singers djuretiska tänkande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Magnus Lehto; [2017]
  Nyckelord :Peter Singer; Lewis Gompertz; veganism; vegetarianism; djuretik; djurrätt; jämlikhet;

  Sammanfattning : This study examines differences and similarities in how two animal ethicists living in different times have argued for a liberation of the animals, the basis for the study is Lewis Gompertz Moral Inquiries: On the Situation of Man and of Brutes (1824) and Peter Singers Animal Liberation (1975). The analysis has been conducted with a historical perspective where close reading and contextualization have been used to further understand both the sources and the authors. LÄS MER