Sökning: "vegetarianism"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet vegetarianism.

 1. 1. Veganism : Motivations and obstacles

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Rita Coelho; [2019]
  Nyckelord :veganism; vegetarianism; obstacles; motivations; quantitative study;

  Sammanfattning : The interest in vegetarianism and veganism is increasing and the dietary option of abstaining from animal food products is currently a widely discussed and social relevant issue.The present study aims to provide a quantitative overview of the vegan diet, particularly the sociological aspects related to adoption, maintenance and obstacles connected with this diet. LÄS MER

 2. 2. Vad är en vegetarian? – En kvalitativ studie gällande ungdomars syn på vegetarianer och vegetarianism

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elin Eriksson; Alexandra Österlund; [2019]
  Nyckelord :vegetarian; vegetarianism; adolescence; vegetarian diet; vegetarian; vegetarianism; ungdomar; vegetarisk kost;

  Sammanfattning : Det uppskattas att 15 % av utsläppen av växthusgaser kommer frånanimalieproduktion och ett effektivt sätt för att uppnå klimatmålen är att ändra och minska vårkonsumtion av kött- och mejeriprodukter. Den vegetariska kosten har blivit allt mer populärbland dagens ungdomar och många ungdomar väljer bort köttet, det finns dock fortfarande ettmotstånd bland en del ungdomar till att äta mer vegetariskt. LÄS MER

 3. 3. Vegans: from radical hippies to inspiring celebrities? : a study on what influences vegetarian’s decision when considering veganism

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anneli Nilsson; [2019]
  Nyckelord :vegan; vegetarian; meat consumption; environmental communication; carnism; discourses; attitudes; cognitive dissonance; norms; perceptions; behavioural change;

  Sammanfattning : Meat consumption has a negative effect on climate change, making it important to increase more sustainable diets, such as veganism. This research has focused on understanding why vegetarians, who are so due to animal rights and climate benefits, have not become vegans. LÄS MER

 4. 4. Vegetarianism i nyhetsmedia: En kvantitativ innehållsanalys om svenska dagstidningars gestaltning av vegetarianism

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Cerena Kulego; [2019]
  Nyckelord :Gestaltningsteorin; Medielogik; Vegetarianism; Dagstidningar; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsatsen undersöker hur vegetarianism, som blivit ett alltmer omdiskuterat ämne under den senaste tiden har gestaltalts i dagtidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under åren 2005 och 2018. De frågeställningar som studien besvarar är hur frekvent vegetarianism omnämns i dagstidningarna under de två valda åren, i vilka sammanhang ämnet gestaltades i tidningarna samt vilka skillnader och likheter som uppträder i gestaltandet av ämnet. LÄS MER

 5. 5. Ett vegetariskt val

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Björkman Sofia; Philip Ngwe Luckey; [2019]
  Nyckelord :matval; vegetarisk kost; vegetarianism; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Det finns många faktorer som påverkar det vegetariska matvalet och syftet med uppsatsen är att synliggöra dessa faktorer. Varför väljer individen att äta en vegetarisk kost? För att identifiera orsakerna valdes en kvalitativ metod där sex semi-strukturerade intervjuer genomfördes. LÄS MER