Sökning: "vegetarisk"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet vegetarisk.

 1. 1. En studie om köpprocessen hos konsumenter som har valt en delvis vegetarisk kost

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Persson; Louise Holmquist; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De senaste åren har en stark vegetarisk trend vuxit fram, där vegetariska produkter ochvarumärken har tagit allt större plats. Flera källor menar att antalet konsumenter som ivarierande mån byter ut kött mot vegetariska alternativ har ökat, men kunskapen kring dennakonsumentgrupp är begränsad. LÄS MER

 2. 2. Den föränderliga empatins förklaring : Att känna empati för andra eller annat

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Checa; Jasmin Nazar; [2019]
  Nyckelord :empathy; IRI; sex; age; children;

  Sammanfattning : Empati förknippas i regel med medkänsla för andra. Forskning har visat att omvårdnad av andra utvecklar förståelsen för andras situation och ger högre empati. Studiens syfte var att undersöka om det finns samband mellan empati i relation till någon eller något utanför sig själv. LÄS MER

 3. 3. Vad är en vegetarian? – En kvalitativ studie gällande ungdomars syn på vegetarianer och vegetarianism

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elin Eriksson; Alexandra Österlund; [2019]
  Nyckelord :vegetarian; vegetarianism; adolescence; vegetarian diet; vegetarian; vegetarianism; ungdomar; vegetarisk kost;

  Sammanfattning : Det uppskattas att 15 % av utsläppen av växthusgaser kommer frånanimalieproduktion och ett effektivt sätt för att uppnå klimatmålen är att ändra och minska vårkonsumtion av kött- och mejeriprodukter. Den vegetariska kosten har blivit allt mer populärbland dagens ungdomar och många ungdomar väljer bort köttet, det finns dock fortfarande ettmotstånd bland en del ungdomar till att äta mer vegetariskt. LÄS MER

 4. 4. Vegansk kosthållning : En kvantitativ studie om upplevelser, erfarenheter och kostmönster hos veganer

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Julia Lindman; [2019]
  Nyckelord :kost; vegan; veganism; vegetarian; upplevelser; erfarenheter; kostmönster;

  Sammanfattning :   Bakgrund Vegetarisk kosthållning blir vanligare och intresset för veganism ökar. Kosthållningen kan innebära hälsofördelar vilket är ett av motiven till veganism. Trots ökad popularitet cirkulerar fortfarande fördomar kring kosthållningen. LÄS MER

 5. 5. Comparison between conventional (animal origin) milk and milk from plant kingdom

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Louise Helsing; [2019]
  Nyckelord :milk; bovine; plant-based drink; plant-based beverages; bovine milk; plant-based milk; environmental impact; nutritional value; production process;

  Sammanfattning : Plant-based milks are an emerging market, often used as a substitute to bovine milk. The purpose for choosing a plant-based milk can be due to medical reasons such as milk-protein allergy and lactose intolerance. Lifestyle choices such as a thrive to-wards a vegan diet can be another factor. LÄS MER