Sökning: "vegetarism"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet vegetarism.

  1. 1. Kannibaler och veganer : avstånd och gränsdragningar i köttets värld

    Magister-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Jeanette Thelander; [2011]
    Nyckelord :animal; vegan; vegetarian; cannibalism; animal rights; animal ethics; djur; vegan; vegetarian; vegetarism; veganism; kannibalism; djurrätt; djuretik;

    Sammanfattning : There are several ways in which people can relate to eating or not eating animals. This essay is focussing two main strategies: Making distances and drawing borders.Today, there are several reasons for not eating meat, including environmental reasons, individual and public health reasons, ethical reasons and more. LÄS MER