Sökning: "vegetation"

Visar resultat 1 - 5 av 1322 uppsatser innehållade ordet vegetation.

 1. 1. Framtidens urbana planteringar. En undersökning av östra Europas stäpp som förebild för planteringar i hårdgjorda urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Petter Almgren; [2019-04-12]
  Nyckelord :Urban planting; steppe planting; urban environment; site adapted vegetation; urban vegetation; natural habitats; paved urban sites;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Reconstruction of past European land cover from pollen data: using spatial statistics and Crank-Nicolson Monte Carlo

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Lovisa Svensson; [2019]
  Nyckelord :Pollen data; compositional data; Dirichlet distribution; spatio-temporal reconstruction; Kronecker product; Gaussian Markov random field GMRF ; Markov Chain Monte Carlo MCMC ; Metropolis Hastings MH ; Metropolis adjusted Langevin algorithm MALA ; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Given a pollen data set from Europe over a time period, the aim is to reconstruct the past land cover by interpolating from the pollen data values to a continuous map. The data is on compositional form with three vegetation categories; coniferous forest, broadleaved forest and open land. LÄS MER

 3. 3. Detecting bark beetle damage with Sentinel-2 multi-temporal data in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Shuo Yang; [2019]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Analysis; Remote Sensing; Bark Beetle; Insect Detection; Sentinel-2; Forest Health; Maximum Likelihood; Random Forest; Spectral Signature; Vegetation Indices; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The European spruce bark beetle is considered as one of the most destructive forest insects to Norway spruce trees in Europe. Climate change may increase the frequency and intensity of bark beetle outbreaks. It is therefore of vital importance to detect the bark beetle outbreaks and take it under control to prevent further damages. LÄS MER

 4. 4. Vegetation som ett värmereducerande verktyg i den urbana miljön : grön infrastruktur och vegetationens värmereducerande effekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Max Eriksson; Marcus Wikholm; [2019]
  Nyckelord :värmereducering; lufttemperatur; städer; grön infrastruktur; urban heat island; albedo; evapotranspiration; vindförhållande; skugga; gröna tak; grönområden;

  Sammanfattning : En av de svåraste utmaningarna dagens samhälle står inför idag är den globala uppvärmningen och de globala klimatförändringarna. Den globala uppvärmningen bidrar till stora temperaturförändringar i våra städer och Norden är den del av Europa som kommer att påverkas i störst utsträckning av denna klimatförändring. LÄS MER

 5. 5. Environmental change during the Holocene : A comparative multi-proxy study of landscape disturbances in Northern Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Mégane Capel; [2019]
  Nyckelord :Holocene; Lake-Water TOC; climate; lake sediment; vegetation;

  Sammanfattning : Varved lake sediments were used to provide information on how a landscape is affected by disturbances of different scales, from global (i.e. climatic) to local (i.e. LÄS MER