Sökning: "vegetationsbyggnad och design"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden vegetationsbyggnad och design.

 1. 1. Pocket woods : experimentell design på en bostadsgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Moni Majer; [2017]
  Nyckelord :stadens gröna närmiljö; vegetationsbyggnad och design; naturlika planteringar;

  Sammanfattning : Under de senaste årtionden ha det anlagts en mängd miniparker som kallas för Pocket parks, som fungerar som gröna oaser i stadsmiljön. Som komplement till detta finns en tanke som att anlägga Pocket-parks i form av Pocket woods, som utformas som skogsbestånd. LÄS MER

 2. 2. Att rena mark med växter : en undersökning av fytoremediering som reningsmetod samt tillämpningsprinciper

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Classon; [2015]
  Nyckelord :fytoremediering; förorenad mark; landskapsarkitektur; sanering; postindustriella miljöer; urban design; rekreation; vegetationsbyggnad;

  Sammanfattning : Idag pågår ett stort arbete med inventeringar av många förorenade områden runt om i Sverige. Sanering av dem är ett aktuellt ämne då många av de förorenade områdena återfinns på nedlagda industriområden i centrala delar av städer som nu är aktuella för exploatering. LÄS MER

 3. 3. Naturlik förplantering i en urban skala, för ett långsiktigt dynamiskt Science Village Scandinavia : prototyper för skogslika vegetationsridåer som koncept för ett förbättrat mikroklimat, placemaking och ansvarsfull resurshantering enligt Cradle to Cradle

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Erik Fälth; [2014]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; vegetationsbyggnad; vegetationsridå; naturlik skogsplantering; ekologi; urban skog; planteringsprototyper; cradle to cradle; resurshantering; skogsbruk;

  Sammanfattning : I nordöstra Lund planeras forskningsbyn Science Village Scandinavia (SVS). Stora avstånd mellan viktiga noder i området ses tillsammans med hårda vindar som utmaningar vid arbetet med att göra SVS attraktivt och besöksvärt under den långa exploateringstiden. LÄS MER

 4. 4. Referenslandskap som förebild vid vegetationsdesign på golfbanor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Christian Svensson; [2013]
  Nyckelord :referenslandskap; golf; golfbanor; golfbanearkitektur; vegetationsbyggnad; vegetationsdesign; kulturlandskap; det halvöppna landskapet;

  Sammanfattning : Arbetet bottnar i en övertygelse om att ett golflandskap kan uppgraderas både vad gäller upplevelse och spelstrategi med hjälp av progressiv vegetationsdesign. Syftet med uppsatsen är att pröva hur ett antal vegetationskoncept fungerar om de applicerades i ett golflandskap. LÄS MER

 5. 5. Växttekniska problem i bostadsområden : en fallstudie om åtgärder och kostnader

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Victor Franzén; [2013]
  Nyckelord :växtteknik; bostadsgård; skötselkostnader; skötselproblem; Ängelholm; inventering; vegetationsbyggnad;

  Sammanfattning : Mängden grönytor ute i kommunerna som saknar fungerande lösningar och orsakar problem är omfattande. Genom att uppmärksamma problemen och förklara hur förbättringar kan nås eftersträvar jag en bredare kunskap inom ämnet. I följande studie behandlas växttekniska problemytor i bostadsområdet Villan i Ängelholm. LÄS MER