Sökning: "vehicles"

Visar resultat 1 - 5 av 2357 uppsatser innehållade ordet vehicles.

 1. 1. SYSTEM ANALYSIS OF HIGH CAPACITY TRANSPORTS - Impact Assessment in the Terminal Network of DHL Freight Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Lindqvist; Marwan Salman; [2019-07-02]
  Nyckelord :HCT; LHV; Transportation; System Analysis; Sustainability; Road Freight; Transport Management; DHL;

  Sammanfattning : Msc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Employment effects of an increase in sugar tax

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Viktoria Carshaw; [2019-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examined the changes in employment in industries with close ties to sugary products sales following an increase in sugar tax in Norway in January 2018. Using the data from Statistics Norway and having removed seasonality, interrupted time series analysis was conducted. LÄS MER

 3. 3. Motion Prediction of Surrounding Vehicles in Highway Scenarios With Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Samir Khays; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Anticipating the future positions of the surrounding vehicles is a crucial task foran autonomous vehicle in order to drive safely. To foresee complex manoeuvresfor longer time horizons, a framework that relies on high-level properties ofmotion and is able to incorporate, e.g. contextual features, is needed. LÄS MER

 4. 4. Development of a Smart Charging Algorithm for Electric Vehicles at Home

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Rebecca Segelsjö Duvernoy; Johanna Lundblad; [2019]
  Nyckelord :smart charging; electric Vehicle; photovoltaic; household load; self-consumption;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to develop a smart charging algorithm for electric vehicles (EVs) and examine the potential of the smart charging scheme, compared to uncontrolled charging scheme at residential houses with an installed photovoltaic (PV) system. The thesis examines if smart charging can increase the photovoltaic self-consumption and self-sufficiency of houses. LÄS MER

 5. 5. Citylogistik : Godsflöden till och godshantering i ett köpcentrum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emma Neman; Siyabend Öz; [2019]
  Nyckelord :City logistics; freight transport; freight handling; actors; sustainability; Citylogistik; godstransporter; godshantering; aktörer; hållbarhet;

  Sammanfattning : Citylogistik är ett komplext fenomen som innefattar alla resor till, ut ur och inom ett utvalt stadsområde med vägfordon vars uppgift är hämtning eller leverans av varor. Städerna är en stor drivkraft till ett enskilt lands ekonomi och då godstransporter är fundamentala för vår befintliga livsstil är det viktigare än någonsin att godsflödet i städer fungerar för att öka tillgängligheten av produkter och material. LÄS MER