Sökning: "vem är jag uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden vem är jag uppsats.

 1. 1. Sveriges inkorporering av Barnkonventionen: ett utmanande av den svenska abortlagstiftningen?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maya M'bog Rosén; [2020]
  Nyckelord :abortion; ECHR; CRC; pro-life; abortlagstiftning; folkbokföringslag; legal positivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera om den nationella inkorporeringen av Barnkonventionen (CRC) har någon inverkan på den svenska abortlagstiftningen, eftersom det i konventionens preambel konstateras att ett barn måste inneha särskilt skydd både före och efter födseln. Syftet är också att analysera vem som ses som ett barn och därmed rättighetsinnehavare. LÄS MER

 2. 2. Vad gör Sverige för att förhindra radikalisering? Ett nätverk av aktörer och med en politisk oenighet kring hanterandet av IS-återvändarna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Niklasson; [2020]
  Nyckelord :Islamiska staten; återvändare; riksdagspartier; radikalisering; kommun; social-tjänst; governmentality; neo-liberalism.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Radikalisering har i Sverige, liksom övriga världen, debatterats på olika politiska nivåer. För flertalet har idag begreppet blivit synonymt med IS-anhängare. Sverige står inför ett högaktuellt dilemma; när nu IS-områden tycks vara på väg mot en upplösning. LÄS MER

 3. 3. Historia - Vem är jag? : Identitetsskapande med hjälp av historieundervisning i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ioan Marghit; [2020]
  Nyckelord :Identity; Identity creation; history consciousness; stories; curricula; use of history.; Identitet; Identitetsskapande; Historiemedvetande; berättelser; Läroplaner; Historiebruk.;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på identitetsskapande med hjälp av historieämnet. Utifrån olika litteraturer och dess innehåll på hur man kan arbeta med detta identitetsskapande, kommer denna uppsats att ge konkreta förslag på hur lärare kan arbeta med det. Varje människa har ett behov av en tillhörighet, och en identitet. LÄS MER

 4. 4. Vem kan skriva för utan vind. En studie i att komponera vokalmusik utifrån textförfattande och sångimprovisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Tuva-Lill Elwerdotter; [2019-01-28]
  Nyckelord :Vokalmusik; Komposition; Text; Improvisation; Inspiration; Kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om planerad och strukturerad kompositionstid kan vara gynnsamt för musikskaparen och underlätta produktion av vokalmusik. Centrala frågeställningar i mitt arbete är om planerad kompositionstid kan gynna den kreativa processen och om de två kompositionsuppläggen jag tagit fram, ”Sångimprovisation till förutbestämda ackord” och ”Text blir till sång”, kan vara gynnsamma för mitt musikskapande. LÄS MER

 5. 5. "Jag är en riktig raggare" : En kulturanalytisk studie av identitetsskapande bland kvinnliga raggare och deras syn på raggarkultur

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Kristin Rydberg; [2019]
  Nyckelord :kvinnliga raggare; raggarkultur; identitet; subkultur; motorkultur; raggare;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och analysera kvinnliga raggares identitetsskapande ur ett kulturanalytiskt perspektiv, samt beskriva raggarkulturen ur deras perspektiv. För att kunna göra det har jag genomfört fem djupintervjuer, med totalt sex informanter. LÄS MER