Sökning: "vem är samerna"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden vem är samerna.

 1. 1. Urfolket samerna- En statslös nation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emma Ahlin; [2020]
  Nyckelord :Nationella Minoriteter; samer; Sápmi; statslösa minoriteter; kolonisation; nation; urfolk; UNDRIP och ICCPR; gränser; sedvanegränser; ILO-konventionen nr 169; markanvändning; kurder; mapuche;

  Sammanfattning : Samernas livssituation som statslös nation inom staten Sverige uppmärksammas av FN på grund av att deras rättigheter kränks. Hur kommer det sig att välfärdsstaten och föregångslandet Sverige inte behandlar Europas enda urfolk på ett korrekt sätt?   Denna uppsats undersöker hur samernas tillgång till marken förändrats under de senaste århundradena i förhållande till vem som haft makten över marken, samt vilka lagar och regler som skapats för att ge urfolk världen över ökade rättigheter till den mark som de levt av sedan urminnes tider. LÄS MER

 2. 2. Samernas rättigheter och inflytande över sina traditionella landområden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katarina Envall; [2019]
  Nyckelord :Folkrätt; samer; landrättigheter; ursprungsbefolkning; minoritet; självbestämmande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Sami have lived in Sweden since the time before colonization and land borders. Nevertheless, the Swedish state doesn’t recognize any ownership of land and only some rights within their traditional land. Sweden has received international criticism repeatedly for the treatment of the Sami. LÄS MER

 3. 3. Vapstenskonflikten : Konsekvenser av samisk kultur och historia.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Elin Hermanson Vinka; [2009]
  Nyckelord :Vapsten; Same; Västerbotten; Konflikt; Västerbottenskuriren; Västerbottens Folkblad; Diskurs; Etnicitet; Fairclough; Winter Jörgensen; Hylland Eriksen;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att se hur lokal dagspress i Västerbottens län framställer konflikten i Västerbotten samt undersöka vad detta hanterande haft för konsekvenser när det gäller konfliktens reproduktion. Detta görs genom en analys av en rad artiklar skrivna Västerbottens folkblad och Västerbottenskuriren. LÄS MER