Sökning: "vendeltid"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet vendeltid.

 1. 1. Makt, rikedomar och kontakter - en rumslig analys av svärd i norra Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Erik Nygren Wåhlin; [2020]
  Nyckelord :Sword; swords; northern Scandinavia; Iron Age; Vendel Period; Viking Age; archaeology; Svärd; norra Skandinavien; Norrland; järnålder; vendeltid; vikingatid; arkeologi;

  Sammanfattning : The inland of northern Scandinavia has received more attention in archaeological research in recent years than before. This has among other things resulted in a better understanding of the trading systems within Iron Age Scandinavia and highlighted the importance of raw materials produced in the boreal regions. LÄS MER

 2. 2. Graven som förankring till de levandes värld : En osteologisk analys av ett vendeltida brandgravsmaterial från Valstad, Gamleby socken, Småland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ida Linder; [2020]
  Nyckelord :Brandgrav; deponering; djur; förslutning; gravskick; järnålder; kremering; mytologi; vendeltid;

  Sammanfattning : This paper investigates possible interpretations of a cremated grave material from the Vendel period in Valstad, Gamleby parish, Småland. The interpretations are based on both the osteological material and some of the archaeological finds. LÄS MER

 3. 3. Maktens ätter i Midgård : En jämförande studie mellan grav 7 i Valsgärde och grav I i Vendel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Anders Hesselbäck; [2020]
  Nyckelord :Late Iron Age; Vendel Period; Valsgärde; Vendel; boat graves; elites; Yngre järnålder; Vendeltid; Valsgärde; Vendel; båtgravar; eliter;

  Sammanfattning : The phenomenon of burying people in boat graves is a well-known aspect of the Vendel period. Although these graves are relatively rare, they appear in places like Valsgärde, Vendel, Ultuna, Tuna in Alsike and Badelunda. LÄS MER

 4. 4. Kammen, ett litet, men ack så betydande föremål : Dess utseende, funktion och betydelse under folkvandringstid och vendeltid.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Lina Lukas; [2020]
  Nyckelord :combs; comb typology; Migration period; Vendel period; 400 - 700 A.D.; folklore; mythologies; kammar; kamtypologi; vendeltid; folkvandringstid; 400-700 e.v.t.; folklore; mytologier;

  Sammanfattning : This essay deals with combs typological developments in shape and apperance during the Migration period and Vendel period, 400 - 700 A.D. as well as their meaning and function in society. The importance of combs mentioned in folklore and mythologies, with focus on both life and death. LÄS MER

 5. 5. Vendeltida redskapsdepåer i södra Jämtlands län

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Margareta Sehlin; [2020]
  Nyckelord :deposition; grave; vendel period; depåfynd; grav; Jämtland; Härjedalen; vendeltid;

  Sammanfattning : In the southern part of the county of Jämtland seven rich finds of iron artefacts from the Vendel Period have been found. These finds contain similar sets of hunting weapons and tools of iron and they are all found close to lakes or river banks in the hunting ground area. LÄS MER