Sökning: "venous leg ulcers"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden venous leg ulcers.

 1. 1. Faktorer som påverkar patientens följsamhet tillkompressionsbehandling av venösa bensår – Enlitteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Madeleine Andersson; Catrine Forslund; [2019]
  Nyckelord :Adherence; compression treatment; factors; patient; venous leg ulcers; Faktorer; följsamhet; kompressionsbehandling; patient; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av venösa bensår hos den vuxna befolkningen i EU-länderna uppskattas vara mellan 490 000 upp till 1,3 miljoner personer. Den viktigaste behandlingen för att förebygga recidiverande bensår är kompressionsstrumpor. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med venösa bensår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jonatan Lindblad; Benjamin Bartosch; [2019]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Patienter; Smärta; Upplevelser; Venösa bensår;

  Sammanfattning : Bartosch B, Lindblad J. Patienters upplevelser av att leva med venösa bensår. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta evidensbaserat vid omvårdnad av patienter med venösa bensår

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Benitha Löwencrona-Smith; Maria Persson; [2018]
  Nyckelord :Caring; district nurses area of responsibility; evidence-based; experiences; qualitative content analysis; questionnaire; venous leg-ulcers;

  Sammanfattning : Background: Most patients with leg-ulcers are managed within primary- and community care and a main part of district nurses' duties is to provide leg-ulcer care. Leg-ulcers have an impact on patients' quality of life, health services and society. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans bedömning av venösa bensår i hemsjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Tilda Bengtsson; Julia Wallin; [2018]
  Nyckelord :Assessment; Venous leg ulcers; home based care; holistic perspective; Bedömning; venösa bensår; hemsjukvård; holistiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venösa bensår är ingen sjukdom utan ett symtom som orsakas av bakomliggande faktorer. Det är framförallt äldre personer som har en ökad risk för sårbildning. Sjuksköterskan är ansvarig för att utföra en bedömning av såret inför val av behandling. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av att leva med venösa bensår : En litteraturöversikt med utgångspunkt i KASAM

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Isa Hoffman Hansen; Linnéa Bång; [2018]
  Nyckelord :Venous leg ulcer; Patient; Nurse; Experience; Sense of coherence; Venösa bensår; Patient; Sjuksköterska; Upplevelse; Känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venösa bensår uppkommer till följd av venös insufficiens. Tillståndet förväntas öka i takt med en åldrande befolkning. Behandlingen kan vara tidskrävande och följsamheten är låg. Sjuksköterskan spelar en viktig roll vid behandlingen av dessa personer. LÄS MER