Sökning: "venous leg ulcers"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden venous leg ulcers.

 1. 1. Patienters upplevelser av att ha kroniska bensår orsakade av venös insufficiens : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anlil Youash; [2020]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; patienter; upplevelser; venös insufficiens; kroniska bensår;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vanligaste orsaken till bensår är venös insufficiens som innebär en rubbning i vensystemet förorsakat av bland annat medfödda atrofier, trauman såväl som hypertoni. Rubbningar i vensystemet medför venväggsförsvagningar och endotelstörningar som utvecklas till bensår. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar patientens följsamhet tillkompressionsbehandling av venösa bensår – Enlitteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Madeleine Andersson; Catrine Forslund; [2019]
  Nyckelord :Adherence; compression treatment; factors; patient; venous leg ulcers; Faktorer; följsamhet; kompressionsbehandling; patient; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av venösa bensår hos den vuxna befolkningen i EU-länderna uppskattas vara mellan 490 000 upp till 1,3 miljoner personer. Den viktigaste behandlingen för att förebygga recidiverande bensår är kompressionsstrumpor. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att leva med venösa bensår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jonatan Lindblad; Benjamin Bartosch; [2019]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Patienter; Smärta; Upplevelser; Venösa bensår;

  Sammanfattning : Bartosch B, Lindblad J. Patienters upplevelser av att leva med venösa bensår. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Kompressionsbehandling vid venös insufficiens : Faktorer av betydelse för följsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Andersson; Isabella Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Venous insufficiency; compression therapy; adherence; nursing; Venös insufficiens; kompressionsbehandling; följsamhet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Kompressionsbehandling är den basala behandlingen vid venös insufficiens och venösa bensår. Att leva med venösa bensår påverkar patienters välbefinnande och det dagliga livet. Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnad vid venös insufficiens och venösa bensår att på olika sätt främja sårläkning genom samarbete med patienten. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta evidensbaserat vid omvårdnad av patienter med venösa bensår

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Benitha Löwencrona-Smith; Maria Persson; [2018]
  Nyckelord :Caring; district nurses area of responsibility; evidence-based; experiences; qualitative content analysis; questionnaire; venous leg-ulcers;

  Sammanfattning : Background: Most patients with leg-ulcers are managed within primary- and community care and a main part of district nurses' duties is to provide leg-ulcer care. Leg-ulcers have an impact on patients' quality of life, health services and society. LÄS MER