Sökning: "venous ulcers"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden venous ulcers.

 1. 1. Att vara mer en bara ett sår : en litteraturöversikt om äldre personerns upplevelse av att leva med venösa bensår

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Gun Ring; Julia Strömqvist Ugan; [2022]
  Nyckelord :Experience; Older persons; Quality of life; Venous leg ulcer; Livskvalitet; Upplevelse; Venösa bensår; Äldre.;

  Sammanfattning : Bakgrund  Venösa bensår är vanligaste typen av bensår och orsakas i de flesta fall av en nedsatt cirkulation i nedre extremitet, venös insufficiens. De venösa bensåren är oftast svårläkta med lång duration och har hög återfallsrisk. En åldrande kropp ger risk för lång läkningsprocess. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av vård vid venösa bensår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Hindersson; Emelie Igelström; [2022]
  Nyckelord :Care; Patient perspective; Person centred care; Venous leg ulcer; Patientperspektiv; Personcentrerad omvårdnad; Venösa bensår; Vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med bensår kan man stöta på inom hela hälso- och sjukvårdssystemet och venösa bensår är en av de vanligaste. De kan vara kroniska och svårläkta, också orsaka smärta för personen. Risken att utveckla venösa bensår ökar även med åldern. LÄS MER

 3. 3. Att leva med venösa bensår : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ann-Sofie Larsson; Carolina Tibbelin; Matilda Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Venous leg ulcers; patient; experience; Venösa bensår; patienten; erfarenheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av behandling och vård vid venösa bensår : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna-Cecilia Jansson; Freja Willborg; [2021]
  Nyckelord :Nursing; Venous ulcers; Varicose ulcers; Leg ulcers; Chronic venous insufficiency; Patient perspective; Personal experience; Patient centered nursing; Person centered nursing; Patient experience; Treatment; Wound treatment; Omvårdnad; Venösa bensår; Patientupplevelse; Personcentrering; Behandling; Sårbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund   Allmänsjuksköterskor kommer ofta i kontakt med personer med venösa bensår. Behandling och vård av dessa personer sker ofta inom primärvård, öppenvård eller hemsjukvård, men även på vårdavdelningar och andra sjukvårdsinstanser. Venösa bensår är en följd av underliggande kronisk venös insufficiens. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder som främjar läkning av venösa bensår

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Catrine Thessén; Sofie Säterlid; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER