Sökning: "ventilationskanal"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet ventilationskanal.

 1. 1. Hur genomföring av ventilationskanaler påverkar lättregelväggars ljudisolering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Erik Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Akustik; ljudisolering; överföringsförlust; breakin; breakout; ventilationskanal; rörgenomföring; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When a ventilation duct passes through a sound-classified wall, the sound reduction index for the combined wall will deteriorate as sound can be transmitted from one room to another via the ventilation duct. In order to prevent a deterioration of the sound reduction index, which is the purpose of the report, several measures can be applied to the duct. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av tryckfall relaterat till avstånd mellan två 90 graders krökar i cirkulär ventilationskanal

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Philip Kellner; [2015]
  Nyckelord :pressure drop; separation distance; 90 degree elbow; energy; tryckfall; separationsavstånd; 90 graders krök; energi;

  Sammanfattning : Due to higher standards of living around the world, greater industries and larger infrastructures causes an increase of the global energy consumption. This harvest of energy puts a great stress on the global environment. With this development, it becomes increasingly important to utilize energy resources in the best possible way. LÄS MER

 3. 3. Produktutveckling  av CC-box kapsling för NSSS utrustning i Stockholms tunnelbana C20

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anna Svensson; [2013]
  Nyckelord :Produktutveckling;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport är resultatet av genomfört examensarbete KPP106, inom produktutveckling och formgivning. Examensarbetet har genomförts under vårterminen 2013 på uppdrag från Bombardier Transportation av studenten Anna Svensson från Mälardalens högskola. LÄS MER