Sökning: "ventilavledare"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ventilavledare.

 1. 1. Electrical Surge Protection at Hydropower Plants

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Martin Ölund; [2016]
  Nyckelord :surge arrester; overvoltage; hydropower; surge capacitor; lightning overvoltage; switching overvoltage;

  Sammanfattning : Hydropower plants contains a lot of vital electrical power technology such as generators and transformers. To prevent damage to this equipment due to overvoltage, they are often protected by surge arrester and in some cases also by surge capacitors. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av faktorer som kan minska antalet återinkopplingar i elnätet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för automationssystem

  Författare :Roger Mellqvist; [2015]
  Nyckelord :Short interruption; lightning; surge arrestor; protective gap; Korta avbrott; åska; ventilavledare; gnistgap;

  Sammanfattning : Vattenfall Eldistribution AB distribuerar el till ca 900 000 kunder i Sverige. Det handlar om både privatkunder och företagskunder. Enheten Nätdrift vars driftcentral är placerad i Trollhättan har till uppgift att se till att elnätet är spänningssatt och att man skall minimera avbrottstiderna. LÄS MER

 3. 3. Analys av jordning för kraftproducerande anläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Kristoffer Arnqvist; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Säkerhetskraven för jordning har skärpts under senare år; det finns nya regler och lagar samt rekommendationer och praxis för hur moderna kraftproducerande anläggningar skall jordas på ett korrekt och säkert sätt. Syftet med detta examensarbete har varit att dels sammanställa dessa krav samt att göra en bedömning av jordningen hos Vattenfalls vattenkraftanläggning G5 i Stornorrfors. LÄS MER

 4. 4. Slutmontage av ventilavledare PEXLIM Stark

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Erik Stenström; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  På ABB i Ludvika tillverkar man en mängd produkter för högspänningsanläggningar. En av dessa produkter är ventilavledare. Ventilavledaren är en säkerhetsapparat som ska skydda övrig utrustning mot förekommande överspänningar. LÄS MER