Sökning: "verb"

Visar resultat 1 - 5 av 403 uppsatser innehållade ordet verb.

 1. 1. Bland protagonister och antagonister i ämnesplanerna för Gy 11. En jämförande rollanalys av gymnasiegemensamma och estetiska ämnen med teater i förgrunden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pia Björnsdotter Edlund; [2022-02-16]
  Nyckelord :teater; protagonist; antagonist; estetiska ämnen; gymnasiegemensamma ämnen; kärnämnen; roll; figur; karaktär; agens; aktiva verb; handlande; Penka; Gy11;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the aesthetic, non-compulsory subject Theater, is being presented in the Swedish National Agency for Education's steering documents (Skolverket, 2011), compared to the aesthetic, non-compulsory subjects Music and Art and to the compulsory upper secondary school subjects, formerly called "core subjects", English, History, Physical Education and Health, Mathematics, Science Studies, Religion, Civics and Swedish. This study aims to observe and clarify the Swedish National Agency for Education's character drawing of the various subjects. LÄS MER

 2. 2. Det hänger på betoningen : En undersökning om vuxna avancerade andraspråksinlärares uttal av partikelverb och verb med prepositionsfras

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Lena Berlin; [2022]
  Nyckelord :andraspråksinlärare; partikelverb; prepositionsfras; prosodi; uttal;

  Sammanfattning : Partikelverb är en typ av verb vars uttal, med obetonat verb och betonad partikel, är svårt att behärska för andraspråksinlärare. Detta inte minst i de fall där en motsvarande konstruktion finns som verb med efterföljande prepositionsfras, där prepositionen ska hållas obetonad. LÄS MER

 3. 3. ¿Cachái lo que estái diciendo? Un estudio sobre el uso del voseo chileno en tres entrevistas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Martin Silva; [2022]
  Nyckelord :voseo; voseo chileno; tuteo; formas de tratamiento; cortesía; pragmática; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Esta tesina tiene por objeto investigar el uso del voseo chileno. Esto se hace a través del análisis en tres entrevistas. El problema central es investigar en qué contextos, o en qué partes, se usa el voseo chileno durante una conversación. LÄS MER

 4. 4. Me llamo men varför inte Me hablo? : Skapar för tidig användning av reflexiva verb en problematik för verbinlärningen för nybörjare i spanska?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :AnnaMaria Bergqvist; [2022]
  Nyckelord :Grammatik; spanska för nybörjare; verb och reflexiva verb; användning av läromedel; verbinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var å ena sidan att granska den grammatiska progressionen beträffande reflexiva verb i några utvalda spanska läroböcker för nybörjare i åk. 6-7, då det i dessa läroböcker förekommer ord och uttryck relaterade till reflexiva verb, vars grammatiska förklaring ligger i senare kurser. LÄS MER

 5. 5. ”Ajatelkaa se ensimmäinen aamu kun tietää että hela veckan är framför oss ja mennä syömään frukostia”. Kodväxlingens grammatik i en svenskfinsk familj

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sivi Järvinen; [2021-09-13]
  Nyckelord :kodväxling; tvärspråkligt inflytande; sverigefinländare; svenska; finska;

  Sammanfattning : Föreliggande studie försöker identifiera kodväxlingens grammatiska mönster genom en kvalitativ grammatikanalys av vardaglig språkanvändning hos en svenskfinsk familj i norra Sverige. Fokus ligger alltså på att kartlägga hur två språktypologiskt skilda språk, nämligen svenska och finska, språkstrukturellt samverkar inom ett och samma yttrande. LÄS MER