Sökning: "verb"

Visar resultat 1 - 5 av 378 uppsatser innehållade ordet verb.

 1. 1. Skriftlig benämning av verb och substantiv - korrekthet, latens och svarstid

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lundberg; Hanna Linder; [2021-02-03]
  Nyckelord :skriftlig benämning; substantiv; verb; latens; svarstid; written naming; nouns; verbs; latency; response time;

  Sammanfattning : The purpose was to investigate written naming among persons without neurological disorders (R-group) and with aphasia (A-group) using verband noun pictures from An Object and Action Naming Battery. Naming accuracy, latency (time from stimuli onset to first keystroke) and response time(time from stimuli onset to last keystroke) was studied. LÄS MER

 2. 2. Tillförlitligheten hos tre översatta deltest ur CELF-4 med anpassningar för åldrarna 13:0-15:11

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Nelly Johansson; Johanna Möller; [2021-02-03]
  Nyckelord :CELF-4; ungdomar; språklig bedömning; översättning; tillförlitlighet.; CELF-4; adolescents; language assessment; translation; reliability.;

  Sammanfattning : This study investigated the reliability and validity of three translated andadapted subtests from CELF-4 for language assessment of adolescents aged 13:0-15:11. 30 participants from the south of Sweden were assessed using the subtests. LÄS MER

 3. 3. Grammatikaliseringen av bestämt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Torbjörnius Arro Förberger; [2021-02-01]
  Nyckelord :bestämt; grammatikalisering; adverb;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur bestämt, från att ha varit enbart en supinumform av verbetbestämma och ett perfekt particip bildat av samma verb, utvecklades till ett adverb.Med utgångspunkt i teorier om grammatikalisering undersöker jag tidningstext från Kungliga bibliotekets databas Svenska dagstidningar, i första hand från periodenmellan 1790 och 1830. LÄS MER

 4. 4. ”Min räddning är eyepads” : En korpus- och attitydundersökning om engelska skönhetslånord

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Nicoleta Lavinia Marinescu; [2021]
  Nyckelord :lånord; engelska; anpassning; språkattityder; skönhet; korpus; matched guise-test;

  Sammanfattning : Länder med det officiella språket engelska dominerar idag inom import och industri. Som konsekvens började engelskan utöva ett starkt inflytande på andra språk och språkdomäner, bland annat skönhetsbranschen i Sverige. LÄS MER

 5. 5. ”Med hvita bälten om lifvet, röda ränder på benkläderna och kornblå Stanleyhattar med silfversnodder” : Visualitet kontra språklig konkretion i Allersreportage 1905‒2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Camilla Larsson; [2021]
  Nyckelord :Allers; Aller; Illustrerad Familj-Journal; Allers Familj-Journal; veckotidning; veckotidningar; språklig konkretion; konkretion; visualitet; visuella inslag; lexikogrammatik; lexikogrammatiska dimensioner; visuell framskjutenhet; avgränsning och sambandsskapande; konkreta substantiv; konkreta adjektiv; dynamiska verb;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huruvida språklig konkretion i Allers 1905–2019 förändras över tid i takt med att de visuella inslagen ökar. Det studien syftar till är att utröna på vilket sätt visuella inslag och språklig konkretion i texten förändrats i förhållande till varandra. LÄS MER