Sökning: "verbal icke-verbal kommunikation mellan sjuksköterska och patient"

Visar resultat 11 - 15 av 35 uppsatser innehållade orden verbal icke-verbal kommunikation mellan sjuksköterska och patient.

 1. 11. Sjuksköterskan och patienter med strokeinduceradafasi – En litteraturöversikt om kommunikation ochpersoncentrering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ylva Dahné; Emma Thorin; [2017]
  Nyckelord :Aphasia; Communication; Nurse; Person-centred care; Stroke; Afasi; Kommunikation; Personcentrerad vård; Sjuksköterska; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är ett samlingsbegrepp för hjärninfarkter och hjärnblödningar. Stroke ger ofta livslånga men, såsom afasi. Afasi innebär en reducerad förmåga att förstå talat/skrivet språk och/eller en reducerad förmåga att uttrycka sig adekvat. LÄS MER

 2. 12. Faktorer som påverkar kommunikationen mellan sjuksköterska och patient : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ann Jonsson; Belinda Nordquist Lind; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; icke verbal kommunikation; slutenvård; sjuksköterska- patient relation; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Kommunikation är viktigt i sjuksköterskors arbete för att kunna ge och få information och se patienters behov av omvårdnad. Fungerar inte kommunikationen kan den bli ett hinder i interaktionen mellan sjuksköterska och patient. LÄS MER

 3. 13. Faktorer som påverkar kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter på akutmottagning : en litteraturöversikt ur ett patientperspektiv

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Henrietta Bäckström; Ellinor Palmer; [2017]
  Nyckelord :Communication; Information; Patient’s perspective; Treatment; Bemötande; Information; Kommunikation; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : På akutmottagningar världen över möts hundratusentals människor varje dag. Under dygnets alla timmar tar vårdpersonal emot patienter som upplever stort lidande och nöd. För att detta ska fungera behövs en välfungerande kommunikation där både sjuksköterska och patient förstår varandra. LÄS MER

 4. 14. Sjuksköterskans icke verbala kommunikation : Att tala utan ord

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Otto Serholt Gripestam; Ebba Kallenberg; [2017]
  Nyckelord :Nonverbal communication; Nonverbal; Nurse; Care; Icke verbal kommunikation; Icke verbal; Sjuksköterska; Vård;

  Sammanfattning : Den icke verbala kommunikationen är den största formen av all kommunikation och är lika trovärdig som den verbala kommunikationen. Icke verbal kommunikation definieras genom vårt kroppsspråk, blickar och/eller ögonkontakt, beröring, tonlägen gester, ansiktsuttryck och skratt och detta sker ständigt. LÄS MER

 5. 15. Att kommunicera utan ord : Hur en god kommunikation kan skapas mellan patienten med trakeostomi och sjuksköterskan - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Isberg; Caisa Sindt; [2017]
  Nyckelord :Tracheostomy; communication; nursing; nurse; review; Trakeostomi; kommunikation; omvårdnad; sjuksköterska; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trakeostomi är ett kirurgiskt ingrepp där en öppning skapas i patientens luftstrupe vilket ofta medför att patienten förlorar sin förmåga till verbal kommunikation. För att skapa en väl fungerande kommunikation mellan patient och sjuksköterska behöver alternativa kommunikationsmetoder användas. LÄS MER