Sökning: "verbal icke-verbal kommunikation mellan sjuksköterska och patient"

Visar resultat 21 - 25 av 35 uppsatser innehållade orden verbal icke-verbal kommunikation mellan sjuksköterska och patient.

 1. 21. Språkbarriärer i vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alexandra Ringwall; Martina Åkesson; [2015]
  Nyckelord :language barriers; communication; transcultural; nursing; interpreter; cross-cultural nursing; education;

  Sammanfattning : Kommunikationen och därmed informationsutbytet anses utgöra en central del i vården och behövs för att upprätthålla en gynnsam vårdrelation mellan vårdpersonal och patient. Sjuksköterskan ska bedriva en vård som ska främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom och återställa hälsa enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor. LÄS MER

 2. 22. Språkbarriärer i omvårdnaden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Thorén; [2014-01-21]
  Nyckelord :Språkbarriärer; omvårdnad; sjuksköterskans strategier; kommunikation; mellanmänsklig relation; tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap för att kunna utföraomvårdnad och språket kan ses som nyckeln till god kommunikation. Invandringen tillSverige ökar och invandrare i Sverige söker mer vård än svenskfödda. Detta tillsammansleder till allt fler möten i vården där språkbarriärer kan uppstå. LÄS MER

 3. 23. Vårdrelationen vid telefonrådgivning sett ur sjuksköterskans perspektiv : – en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linn Carlsson; Malin Törnblom; [2014]
  Nyckelord :Nyckelord: Telefonrådgivning; Möte; Kommunikation och Sjuksköterska-patient relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Telefonrådgivning är en vårdinsats vars innehåll har blivit allt mer utökad och det krävs en högre kompetens för sjuksköterskor som arbetar med det. Sjuksköterskan måste kunna tolka och bedöma icke-verbal kommunikation samt lyssna aktivt. LÄS MER

 4. 24. Kommunikationsstrategier mellan vårdare och patienter utifrån ett mångkulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Arash Atri; [2014]
  Nyckelord :Kommunikation; icke- verbal kommunikation; kommunikationsbarriärer; språk; språkbarriärer; sjuksköterska; erfarenhet; invandring; patient; flykting; hälsovård; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ökade immigrationen till Sverige under senaste decennier har inneburit en ökning av antalet patienter med invandrarbakgrund som söker vård. Detta betyder att röntgensjuksköterskor oftare kommer att träffa patienter med utländsk härkomst. LÄS MER

 5. 25. Sjuksköterskans kommunikation och bemötande av personer med kognitiv nedsättning orsakad av stroke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sinjai Sribus; Suzan Geries; [2013]
  Nyckelord :Nurse; encounter; communication; aphasia; stroke patients; Sjuksköterska; bemötande; kommunikation; afasi; stroke patienter;

  Sammanfattning : Syfte: Att identifiera och beskriva sjuksköterskans kommunikation och bemötande av personer med kognitiv nedsättning, i form av afasi orsakad av stroke. Syftet var även att undersöka vilken betydelse datainsamlingsmetoden har för de inkluderade artiklarna. LÄS MER