Sökning: "verbalsubstantiv"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet verbalsubstantiv.

 1. 1. Begripligare byråkratsvenska – en undersökning av tjänsteutlåtanden och politikers synpunkter på dem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Matilda Ljungberg; [2021-06-24]
  Nyckelord :språkriktighet; begriplighet; tjänsteutlåtanden; byråkratiskt språk; textanalys; intervjustudie;

  Sammanfattning : Klarspråksarbete motiveras bland annat med att det bidrar till att medborgare får ökat förtroende för beslutsfattare. Hur beslutsfattare själva uppfattar klarspråk är däremot ett relativt outforskat område. LÄS MER

 2. 2. LA VERBALISATION. Une étude de la traduction suédoise de la construction Nom + de + Nom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sanna Grönlund; [2015-10-20]
  Nyckelord :franska; verbalisering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att studera olika tendenser till verbalisering i översättning från franska till svenska genom att specifikt studera olika typer av översättningar av den franska konstruktionen substantiv + prepositionen « de » + substantiv. Denna typ av vanligt förekommande konstruktion i franskan visar prov på dess ofta påpekade substantivorienterade karaktär och motsvarar i flera fall verbaliserade uttryck i svenskan. LÄS MER

 3. 3. Klarspråk i kommunstyrelsen : En kvalitativ och kvantitativ textanalys av Växjö kommunstyrelses föredragningslistor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Joacim Lindh; [2015]
  Nyckelord :Kommunstyrelse; Växjö kommun; Språklagen; registeranalys; klarspråk;

  Sammanfattning : Sammandrag Uppsatsen syfte är att undersöka Växjö kommunstyrelses föredragningslistor språkvetenskapligt i relation till Språklagens § 11. Undersökningen innefattar också en analys av vilka kunskaper som är nödvändiga för att kunna förstå och tolka dokumenten. LÄS MER

 4. 4. Att översätta genitiver - parafras, latinisering eller grammatisk innovation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Christoffer Bartholin; [2014]
  Nyckelord :gammeldansk; medieval latin; Latin; genitive case; translation; translation of genitive; translation studies; Thomas à Kempis; de imitatione Christi; prepositional phrases; grinderslevhåndskriften; danish language history; översättningsstudier; genitiv; översättning av genitiv; oversættelse af genitiv; dansk sproghistorie; dansk språkhistoria; præprositionsfraser; prepositionsfraser; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur den danske 1400-talsöversättaren av Thomas à Kempis’ Quattuor libri de imitatione Christi transformerar latinets genitivkonstruktioner till gammaldanska. Särskilt intresse vigs åt omskrivande översättningsförsök, i synnerhet dem medelst preposition. LÄS MER

 5. 5. Le droit contre l’esclavage au Niger: Utmaningar vid översättning av vänstertunga och informationstäta meningar i fransk samhällsvetenskaplig text

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Johan Martelius; [2013]
  Nyckelord :översättning; imitativ strategi; Roger Botte; verbalsubstantiv; nominalkvot; satsled före finita verbet; abstraktion; kojunktionellt adverb; vänstertung; informationstät; katafor; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Detta magisterarbete grundar sig på en översättning av Le droit contre l’esclavage au Niger (2003), en artikel skriven av den franske historikern och antropologen Roger Botte. Artikeln behandlar det nutida slaveriet i Niger i Västafrika. LÄS MER