Sökning: "verbböjning."

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet verbböjning..

 1. 1. Subjektspronomina i spanskaundervisningen : Om tolkningen av nollsubjektsparametern i undervisningen av spanska som L2 och hur den påverkar elevernas användning av subjektspronomina samt automatisering av verbböjning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carina Olsson; [2019]
  Nyckelord :Spanish teaching; subject pronouns; null subject parameter; pro-drop language; verb conjugation.; spanskaundervisning; subjektspronomina; nollsubjektsparameter; pro-drop språk; verbböjning.;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to study whether there is a correlation between how subject pronouns are introduced in Spanish teaching and the pupils' difficulties regarding both their use and the understanding of verb conjugation. What is being investigated is: a) to what extent and in what contexts subject pronouns appear in Spanish textbooks, and b) how secondary education teachers of Spanish work with subject pronouns in the classroom. LÄS MER

 2. 2. skriva - skrev - skrevet En studie i göteborgsk verbböjning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Mats Hilmersson; [2016-02-09]
  Nyckelord :dialekt; göteborgska; starka verb;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska språket, fördjupningskurs, SV1301HT 2015Handledare: Lars-Gunnar Andersson.... LÄS MER

 3. 3. ”Saama nähhä!” : Verbböjning i meänkieli i jämförelse med finska och kvänska

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Finsk-ugriska språk

  Författare :Olle Kejonen; [2015]
  Nyckelord :meänkieli; kvänska; finska; verb;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Igår läraren svärde högt i klassen : en studie av malmöelevers attityd till multikulturellt ungdomsspråk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Lotfi Heuman; [2014]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; språkvarieteter; multikulturellt ungdomsspråk; ordföljd; verbböjning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det görar ingenting om du frågar mycket : SFI-elevers semantiska och morfologiska utveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anna Arvidsson; [2013]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; svenska för invandrare SFI ; morfologisk utveckling; semantisk utveckling; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka den semantiska och morfologiska utvecklingen hos två elevgrupper med olika studietakt som studerar kurs C på SFI. Syftet är också att undersöka om det finns några skillnader mellan elevgrupperna samt att belysa viktiga didaktiska moment i studiens lektionsgenomgång. LÄS MER