Sökning: "vergenser"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet vergenser.

  1. 1. Vertikala blickriktningars påverkan på ackommodation, vergenser och heteroforier

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

    Författare :Jonas Ramkrans; [2013]
    Nyckelord :vertikala blickriktningar; ackommodation; vergenser; heteroforier;

    Sammanfattning : Syftet: Syftet med studien är att undersöka hur mycket de vertikala blickriktningar 30° uppåt, 30° nedåt och rakt fram påverkar det binokulära samarbetet mellan ögonen vid närarbete. De synförmågor som utvärderas är ackommodationsamplitud, heteroforier, konvergensnärpunkt och fusionsreserver. LÄS MER