Sökning: "verifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade ordet verifiering.

 1. 1. Applicering och utvärdering av en konsekvensanalysmetod för beroenden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Emma Andersson; Daniel Carlström; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dependencies between critical infrastructures are often complex by nature, which makes it hard to assess both their criticality and their impact level. These are the overarching reasons behind the development of a newly proposed KE-method at Lund University (at CenCIP) in cooperation with the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) in 2018/19. LÄS MER

 2. 2. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - en ansvarsprövande eller riskhanterande praktik?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Elin Liljebäck Nilsson; [2019-09-04]
  Nyckelord :styrning; kommun; agentteori; stewardshipteori; ansvarsprövning; risk-hantering; Risk Management; verifiering; granskning; sanktion;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens teoretiska syfte är att utifrån de tre teoretiska ingångarna: relationen mellan uppdragsgivare/uppdragstagare, riskhantering och ansvarsprövning bidra till förståel-sen kring innebörden och tillämpningen av kommunallagens mening att kommunsty-relsen ska ”ha uppsikt”. Studiens empiriska syfte är att bidra till förståelsen kring hur och med vilka utgångspunkter svenska kommuner styr uppsiktsplikten. LÄS MER

 3. 3. Digital konstruktion samt verifiering av hjulupphängning till JU Solar Team´s solbil 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Marcus Svensson; Arvid Gränsmark; [2019]
  Nyckelord :JU Solar Team; Solar Car; Wheel suspension;

  Sammanfattning : There is a need to improve the JU Solar Team's new solar cell powered electric car's driving capabilities for the Bridgestone World Solar Challenge 2019. Partly to improve the car's safety and the ability to meet the competition requirements, but also to minimize effects that contribute to increased rolling resistance. LÄS MER

 4. 4. Verifiering av EliA-metoden för analys av reumatoid faktor IgM och anti-CCP IgG

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Sana Kumbaric; Lejla Odobasic; [2019]
  Nyckelord :ACR; CMIA; nephelometry; autoantibodies; verification; ACR; CMIA; nefelometri; autoantikroppar; verifiering;

  Sammanfattning : Reumatoid artrit (RA) är den vanligaste autoimmuna sjukdomen och prevalensen är 0.5-1.0% av populationen i industriella länder. Diagnos av RA sker bland annat genom analys av markörerna reumatoid faktor (RF) samt antikroppar mot cykliskt citrullinerad peptid (anti-CCP). LÄS MER

 5. 5. Use of Electrical Coolant Pumps in Scania’s Cooling System

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Sai Aswin Srikanth; [2019]
  Nyckelord :Electrical coolant pumps; advanced cooling system layouts; controllable cooling system; GT-Suite simulation; Elektrisk kylvätskepump; avancerade kylsystemkoncept; reglerbart kylvätskesystem; GTSuitesimuleringar;

  Sammanfattning : The automotive industry is currently traversing through the electrification wave. Numerous manufacturers are directing focus to electrify their lineup and reduce emissions. In the frontier of heavy duty diesel trucks, electrification of auxiliary units remains an unexplored potential. LÄS MER