Sökning: "verka"

Visar resultat 11 - 15 av 1907 uppsatser innehållade ordet verka.

 1. 11. Hela barnet hela dagen : Om fritidshemspersonalens tillgång till specialpedagogiskt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Karin Norstedt; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; Kompetensutveckling; Specialpedagogik; Stöd; Handledning;

  Sammanfattning : Norstedt, Karin (2020). Hela barnet hela dagen, Om fritidshemspersonalens tillgång till specialpedagogiskt stöd. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 12. Specialpedagog och fritidshem : - så nära men ändå så långt borta.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Merima Halak; Elina Engsmar; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; specialpedagogisk kompetens; relationer; erfarenheter; struktur.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Engsmar, Elina och Halak, Merima (2021). Specialpedagog och fritidshem – så nära men ändå så långt borta. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 13. Platsmarknadsföring och den attraktiva platsen : En kritisk diskursanalys av Uppsala kommuns skildringar av Södra staden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Malva Anderson; [2021]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; Fairclough; platsmarknadsföring; representation; Uppsala;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka hur Uppsala kommun i plandokument skildrar människor som ska bo och verka i Södra staden i Uppsala. Kommunens beskrivningar liknas i studien vid platsmarknadsföring. LÄS MER

 4. 14. Klövhälsa hos svenska getter : en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lovisa Waldemarsson; [2021]
  Nyckelord :klövhälsa; klövkonformation; klövsjukdomar; fotröta; förvuxna klövar;

  Sammanfattning : Svenska getters klövstatus är idag i relativt okänd med avseende på klövhälsa och klövsjukdomar, men även klövkonformation. Klövens konformation beror på klövens tillväxt i relation till förslitning. LÄS MER

 5. 15. Att sakta ner i en värld i full fart : vistelse i stadens naturliga miljöer för psykiskt välmående och medveten närvaro

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alexandra Astafourova; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; miljöpsykologi; mindfulness; återhämtning;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan ökar i samhället, samtidigt som vi förlorar kontakten med oss själva och naturen, i synnerhet i städerna där det hårdgjorda dominerar. Medveten närvaro är ett verktyg inom meditation som ska kunna ge oss denna koppling åter, samt hjälpa oss med mental återhämtning. LÄS MER