Sökning: "verka"

Visar resultat 6 - 10 av 1903 uppsatser innehållade ordet verka.

 1. 6. Ge egenvårdsråd till föräldrar : En intervjustudie om distriktssköterskors erfarenheter i telefonrådgivning

  Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Martina Holst; Jenny Ankarstrand; [2021]
  Nyckelord :Communication; Community Health Centres; Orem; Telephone counselling; Qualitative Content Analysis; Kommunikation; Kvalitativ innehållsanalys; Orem; Telefonrådgivning; Vårdcentral;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla telefonsamtal från föräldrar till vårdcentralen får hälften av dessa egenvårdsråd till sina barn, vilket kan främja hälsa, förhindra och förebygga sjukdom. Om förmågan till egenvård sviktar hos föräldrarna har distriktssköterskorna en viktig roll i att stötta och undervisa. LÄS MER

 2. 7. Demokrati i förskolan - en cirkulär rörelse : En kvalitativ studie om barnkonventionens artikel 12 i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emmy Andersson; [2021]
  Nyckelord :Convention on the rights of the children; childrens influence; democracy; communication; action; reflection; Barnkonventionen; barns inflytande; demokrati; kommunikation; handling; reflektion;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how pre-school teachers and principalspractices democracy in pre-schools. In this study, four phenomenographic interviews were made to get access to pre-school teachers and principal perspective on how the democracy mission is expressed in four different pre-schools. LÄS MER

 3. 8. Hela barnet hela dagen : Om fritidshemspersonalens tillgång till specialpedagogiskt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Karin Norstedt; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; Kompetensutveckling; Specialpedagogik; Stöd; Handledning;

  Sammanfattning : Norstedt, Karin (2020). Hela barnet hela dagen, Om fritidshemspersonalens tillgång till specialpedagogiskt stöd. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 9. Specialpedagog och fritidshem : - så nära men ändå så långt borta.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Merima Halak; Elina Engsmar; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; specialpedagogisk kompetens; relationer; erfarenheter; struktur.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Engsmar, Elina och Halak, Merima (2021). Specialpedagog och fritidshem – så nära men ändå så långt borta. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 10. Platsmarknadsföring och den attraktiva platsen : En kritisk diskursanalys av Uppsala kommuns skildringar av Södra staden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Malva Anderson; [2021]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; Fairclough; platsmarknadsföring; representation; Uppsala;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka hur Uppsala kommun i plandokument skildrar människor som ska bo och verka i Södra staden i Uppsala. Kommunens beskrivningar liknas i studien vid platsmarknadsföring. LÄS MER