Sökning: "verkliga kostnader"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden verkliga kostnader.

 1. 1. Hantering av PAH-kontaminerad asfalt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :David Burotto Carrasco; [2022]
  Nyckelord :Polycykliska aromatiska kolväten; 16PAH; asfalt; Kontaminerad asfalt; Bens a pyren; ppm; mg kg; 50ppm; PAH-L; PAH-M; PAH-H; cancerogena; toxicitet; Laktester; provtagning; provtagningsstrategi; fältundersökning; labbanalyser; ekonomi; klimat; miljö; hållbar utveckling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hantering av PAH kontaminerad asfalt har i denna rapport studerats med syftet att utreda moment som berör hanteringen från de tidiga projekteringsfaserna fram till slutlig förvaring, destruktion eller återvinning av den kontaminerade asfalten. I rapporten följs denna tidslinje från litteraturstudien, där läsaren får med sig en allmän och fördjupad kunskap om det berörda ämnet, till konkreta metoder och redovisning av resultat från specifika fall och moment som undersökts. LÄS MER

 2. 2. Innovativ kostnadsberäkningsmodell för additiv tillverkning : En kvalitativ fallstudie med bidrag till utvecklingen av självkostnadsberäkning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Martin Eriksson; Filip Johansson; Jonas Nilsson-Öst; [2022]
  Nyckelord :Additiv tillverkning; 3D-printing; kostnadsberäkningsmodell;

  Sammanfattning : Actors within the manufacturing industry are constantly looking for innovative manufacturing methods to remain competitive. Additive manufacturing (AM), also referred to as 3D printing, is considered to have a good potential in the development towards industry 4.0. LÄS MER

 3. 3. Assessing the Feasibility of Integrating Swedish Healthcare Data into Pharmaceutical Research and Development

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Minha Choi; [2022]
  Nyckelord :real-world data; real-world evidence; quality registry; new drug development; data feasibility;

  Sammanfattning : Today, Real World Data (RWD) is a popular topic in many studies. In particular, it is anticipated to be a significant resource for addressing issues brought on by drug development costs, lengthy development times, and safety concerns. LÄS MER

 4. 4. A Benchmark and Evaluation of Imperas OVPSim Virtual Platform Tool Using RISC-V Processors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Annan Liu; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, there has been a rapid development of embedded processors. These processors are designed for domains like aerospace, automotive, automation, healthcare, and more. However, both hardware and software must be validated before the actual application. Manufacturing a processor requires extremely high cost and a long time to finish. LÄS MER

 5. 5. Modeling of Biomass Gasification with Adaptation to Biological Methanation Using Aspen Plus®

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Abdallah Almashharawi; [2022]
  Nyckelord :Biomass gasification; Cyclone gasifier; Aspen Plus; Syngas; Synthesis gas; Biogas; Biological methanation; Methane; CO2; RISE; Meva; Gas-cleaning; Gas cleaning; equilibrium; kinetic; pyrolysis; validation; Moisture content; Chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : حظيت البدائل المتجددة باهتمام كبير في ظل انخفاض موارد الوقود الاحفوري المتاحة وزيادة المتطلبات البيئية. ان انتاج المواد الكيميائية والوقود المتجدد من خلال استغلال الكتلة الحيوية يقدم طريقا واعدا لدفع هذا التحول الى الامام. LÄS MER