Sökning: "verklighetsuppfattning"

Visar resultat 11 - 15 av 86 uppsatser innehållade ordet verklighetsuppfattning.

 1. 11. ”Om du studerar här riskerar din nuvarande världsbild att skakas i grunden. Det är en stor del av poängen” : En studie om konceptet triggervarning och dess betydelse för litteraturundervisningen i gymnasieskolan i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Angelica Halling; [2018]
  Nyckelord :Kort kjol; litteraturundervisning; svenskämnet; triggervarning; trigger warnings;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att diskutera konceptet triggervarning och dess betydelse för litteraturundervisningen i den svenska skolan. Detta har gjorts dels genom en kritisk diskursanalys på 17 utvalda svenska artiklar om triggervarning i undervisningen och dels genom en litteraturanalys av Christina Wahldéns debutroman Kort kjol. LÄS MER

 2. 12. Produktvisualisering av skor på webben : en studie om interaktion och användarupplevelse vid produktpresentationer online

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för design; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för design

  Författare :Julia Ekman; Tea Falkenberg; [2018]
  Nyckelord :E-handel; Användarupplevelse; Webbgränssnitt; 3D; Web3D; Webb visualisering; Produktpresentation e-handel;

  Sammanfattning : Vid design och utveckling av produktpresentationer på e-handelsplatser är användarupplevelse en viktig aspekt som bör tas hänsyn till. Eftersom att digitala designers behöver förstå användarens behov vid digitala gränssnitt bidrar denna studie med information om användares krav för bäst uppfattning och navigation vid e-handels presentationer. LÄS MER

 3. 13. Medier och den uppfattade verkligheten Hur nyhetskonsumtion påverkar uppfattningen om Sveriges företagsklimat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tim Segerberg; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete: 15 hpKurs: MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTemin/år: VT/2017Handledare: Bengt JohanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 54Antal ord: 17 360Nyckelord: Nyhetskonsumtion, verklighetsuppfattning, opinionsbildning, företagsklimat.Syfte: Att undersöka hur nyhetskonsumtion påverkar verklighetsuppfattningar genom att analysera sambandet mellan nyhetskonsumtion och uppfattningen om Sveriges företagsklimat för åren 2001 och 2014. LÄS MER

 4. 14. LANDSBYGDEN OCH URBANISERINGEN En ideologianalys av Socialdemokraternas och Centerpartiets landsbygdspolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christoffer Skageby; [2017-08-09]
  Nyckelord :Centerpartiet; Socialdemokraterna; Landsbygdspolitik; Idealtyper; Ideologianalys;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utreda ideologiska skiften hos Socialdemokraterna ochCenterpartiets landsbygdspolitik över tid. Uppsatsen tar avstamp i landsbygden sompolitikområde och dess sammanhängande med urbaniseringen. LÄS MER

 5. 15. Mötet mellan sjuksköterskan och personen med schizofreni

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anisa K Falck; Ulf Peter Nordseth; [2017-02-13]
  Nyckelord :psykos; bemötande; attityd; schizofreni; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är den vanligaste psykossjukdomen och karakteriseras av enbristande verklighetsuppfattning. Det är en folksjukdom som drabbar ca 1500 personer per åri Sverige. Sjukdomen medför ofta stigmatisering och det är därför viktigt att arbeta från ettsalutogent, personcentrerat synsätt. LÄS MER