Sökning: "verklighetsuppfattning"

Visar resultat 11 - 15 av 91 uppsatser innehållade ordet verklighetsuppfattning.

 1. 11. Rehabilitering för ensamkommande flyktingbarn - En kvalitativ studie ur ett narrativt perspektiv om min och min väninnas berättelse och upplevelser om flykten från kriget i Kosovo och rehabiliteringsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Valmire Ramadani; [2019]
  Nyckelord :Ensamkommande Flyktingbarn; Upplevelser; Kosovokriget; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Uppsatsen kommer att genomföras med kvalitativ ansats, med utgångspunkt ur narrativt perspektiv och en djup semistrukturerad intervju. Syftet med studien är att beskriva hur jag och min väninna upplevde flykten från kosovokriget, och hur vi upplevde deltagandet i rehabiliteringsprocessen för att arbeta igenom våra traumatiska upplevelser. LÄS MER

 2. 12. Den nya Alice : en genusanalys av Alice in Wonderland och Alice Through the Looking Glass

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Henriksen; Mikaela Hofmann; [2019]
  Nyckelord :Disney; genusrepresentation; könsideal; kommodifiering; femininitet maskulinitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna analys studeras framställningen av genus i filmerna Alice in Wonderland (2010) och Alice Through the Looking Glass (2016). Filmerna är producerade i en kontext då Disney börjat skapa filmer med mer “progressiva”, feministiska drag. LÄS MER

 3. 13. Patienters upplevelse av förvirringstillstånd : Under och efter vårdtiden på intensivvårdsavdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lisa Åhman; Julia Hansson; [2018]
  Nyckelord :IVA-syndrom; upplevelser; blogg; hallucinationer;

  Sammanfattning : Bakgrund. Patienter som vårdas eller tidigare har vårdats på intensivvårdsavdelningen löper en stor risk att drabbas av svåra förvirringstillstånd, både på intensivvårdsavdelningen och i efterhand på vårdavdelningen. LÄS MER

 4. 14. Patienters upplevelser av delirium i samband med vård på somatisk vårdavdelning : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Isabel Ljung; Hanna Eriksson; [2018]
  Nyckelord :delirium; postoperative confusion; experience; feelings ; delirium; postoperativ förvirring; upplevelse; känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delirium är ett vanligt förekommande tillstånd inom somatisk vård. År 2016 var 85 % av patienterna som diagnosticerades med delirium i Sverige 70 år eller äldre. LÄS MER

 5. 15. Hur personer med schizofreni upplever att leva med sin sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Matilda Wenngren; Andersson Sofia; [2018]
  Nyckelord :Schizophrenia; experience; person; Schizofreni; upplevelse; person;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni klassas som en psykossjukdom som bidrar med en reformerad verklighetsuppfattning och som även ger nedsatta förmågor kognitivt och socialt. Schizofreni tillhör västvärldens tio mest funktionsnedsättande sjukdomar. LÄS MER