Sökning: "verksamheten hemtjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden verksamheten hemtjänst.

 1. 1. Läkemedelsdelegering – en välkommen eller påtvingad uppgift?

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Lindskog; Alexandra Riski Wiklund; [2019-01-21]
  Nyckelord :läkemedelsdelegering; läkemedelsadministration; omsorgspersonal; hemtjänst; hemsjukvård;

  Sammanfattning : Background: The population is getting older and the life expectancy is expected toincrease. With increasing age, the incidence of comorbidity and drug use increases, whichplaces great demands on healthcare and care. If the elderly can not handle their medication athome, municipal health care can give assistance. LÄS MER

 2. 2. ”Vi har ju en jätteviktig roll” : En kvalitativ intervjustudie om hemtjänstpersonals erfarenheter av att möta äldre personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Nathalie Gren; Sandra Bartula; [2019]
  Nyckelord :Home care; Home care employees; Elderly’s mental illness; Street Level Bureaucracy; Thematic analysis; Hemtjänst; Undersköterskor; Psykisk ohälsa hos äldre; Grästrotsbyråkrati; Tematisk analys;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie har åtta semistrukturerade intervjuer genomförts med yrkesverksamma undersköterskor inom hemtjänst. Syftet med studien är att undersöka hemtjänstpersonalens erfarenheter av äldres psykiska ohälsa inom ramen av sitt arbete. Genom en tematisk analys identifierades två huvudteman. LÄS MER

 3. 3. Omringad av intressenter : En kvalitativ studie om enhetschefer inom hemtjänsten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Lejerstedt; Felicia Stjernquist; [2018]
  Nyckelord :Managerial support; Elderly home care-unit; Managers; New Public Management; Demands; Expectations; Social work; Chefsstöd; Hemtjänst; Enhetschefer; New Public Management; Krav; Förväntningar; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Merparten av kommunala verksamheter har under senare decennier implementeratstyrformen New Public Management - som innebär större fokus på kostnadsbesparingar,effektivisering och resultat. En av flera viktiga samhällsfunktioner som verkar inomkommunal verksamhet är hemtjänsten. LÄS MER

 4. 4. Planering vid sjukfrånvaro i hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Marie Hurtig; [2018]
  Nyckelord :crew; home care; lean; planning; quality; sickness absence; bemanning; hemtjänst; kvalitet; lean; planering; sjukfrånvaro;

  Sammanfattning : Inom äldreomsorgen idag finns det utmaningar iform av hög arbetsbelastning och dåliga arbetstider, vilket innebär att rekrytering är svår i verksamheterna. Den ökade arbetsbelastningen orsakar sjukskrivning, vilket i sin tur leder till mer sjukfrånvaro på arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Risken med kontroll : En studie av enskilda och offentliga utförares användning av belastningsregistretet vid rekrytering av personal inom äldreomsorgen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isak Lindström; Johan Arvas; [2018]
  Nyckelord :Belastningsregister; Riskbedömning; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks användningen av belastningsregister vid anställning av ny personal inom äldreomsorgen i Uppsala och Stockholms län. Fokus för undersökningen ligger i att jämföra användandet av belastningsregister mellan enskilda och offentliga utförare. LÄS MER