Sökning: "verksamhetsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet verksamhetsanalys.

 1. 1. Ett lapptäcke av säkerhetsskydd över Sverige : Utmaningar för civila verksamheter vid applicering av säkerhetsskyddsanalys för stärkt nationell säkerhet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elin Sjöström; [2019]
  Nyckelord :Security protection; Security protection analysis; Security protection legislation; Information security; Security of Sweden; Säkerhetsskydd; Säkerhetsskyddsanalys; Säkerhetsskyddslagstiftning; Informationssäkerhet; Sveriges säkerhet;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet är idag någonting som blivit allt viktigare med den ökade mängd information som bearbetas och den ökade risken för antagonistiska händelser. Att bygga upp ett omfattande säkerhetsskydd genom att genomföra en grundläggande säkerhetsskyddsanalys är därför av vikt för de verksamheter som kan påverka Sveriges säkerhet. LÄS MER

 2. 2. Kravprioritering i system-av-system systemarbeten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Urban Nilsson; [2019]
  Nyckelord :quality function deployment; QFD; scenariostyrd verksamhetsanalys; SVA; kravhantering;

  Sammanfattning : Många projekt misslyckas pga. felaktiga krav. Detta kan komma sig av att systemutvecklarna har låg förståelse för kundernas verksamhet eller dålig kommunikation mellan systemutvecklare och kund. Så kravhantering är central för framgångsrika projekt. LÄS MER

 3. 3. An analysis of flow of information at material receiving: with focus on a third party logistics within industry- and construction support

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Malin Corneliusson; Karin Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :Godsmottagning; Information; Logistik; Nulägesanalys; Processkartläggning; Tredjepartslogistik; Verksamhetsanalys;

  Sammanfattning : Allt fler företag väljer att lägga ut sin logistikverksamhet på ett tredjepartlogistikföretag för att möta kundbehovet. Ett av dessa företag är Servistik. Servistik vill utveckla informationshantering för att skapa ytterligare effektivitet. LÄS MER

 4. 4. Life is like accounting everything must be in balance : en studie av en redovisningsrekommendation i de skånska kommunerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Jörlöv; Anna Öhrström; [2015]
  Nyckelord :Redovisning; revision; exploateringsredovisning; RKR;

  Sammanfattning : Att implementera och tolka redovisningsrekommendationer kan skapa både förståelse och förvirring inom en organisation. De svenska kommunerna arbetar under reglering från den kommunala redovisningslagen men även efter rekommendationer och normerande råd från Rådet för kommunal redovisning. LÄS MER

 5. 5. Modellbaserad systemutveckling i komplexa verksamheter. En fallstudie av Coremetoden

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :A. Gustavsson; G. Hilford; [2014-07-02]
  Nyckelord :Verksamhetsanalys; modellbaserad systemutveckling; MBSE; MBSD; utbildningsverksamhet; Coremetoden;

  Sammanfattning : In system development it is today increasingly common to use a model-based system development method. These methods that are suited for Agile work with simple and quick updates and implementations of new applications in systems conform to the requirements that are becoming more important today, namely more flexible and less expensive system that still maintain high quality and safety. LÄS MER