Sökning: "verksamhetsflytt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet verksamhetsflytt.

 1. 1. “Det här är en sådan prekär situation, så här fick vi mycket stöttning av HR” : En studie av samspelet mellan HR-medarbetare och linjechefer vid avveckling och verksamhetsflytt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Dan Svensson; Jesper Byhlin; [2016]
  Nyckelord :HR; linjechef; verksamhetsflytt; Goffman; HR-transformation;

  Sammanfattning : Omvärlden befinner sig i ständig förändring vilket sätter krav på företag att anpassa sig. Flera företag har på senare år börjat lägga över mer av personalansvaret på linjechefer för att på så vis ge HR-medarbetare möjlighet att arbeta med strategiska frågor och därmed effektivisera personalarbetet. LÄS MER

 2. 2. Processkartläggning i samband med verksamhetsflytt : En fallstudie på SAAB Training & Simulation och SAAB Avionics Systems spedition- och ankomstprocesser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Tobias Rådegård; David Oscarsson; [2016]
  Nyckelord :Goods reception; moving of an operation; process mapping; forwarding and arrival processes; customer requirements; Godsmottagning; verksamhetsflytt; processkartläggning; spedition- och ankomst; kundkrav;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med detta examensarbete är att studera hur idag två helt skilda verksamheter; SAAB Training & Simulation och SAAB Avionics Systems, arbetar med spedition- och ankomstprocesser. Detta för att undersöka bakgrunden till vad som utformat processerna och för att säkerställa att dessa tillfredsställs då de tillsammans ska bedriva godsmottagning från och med 2017. LÄS MER