Sökning: "verksamhetsgren"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet verksamhetsgren.

 1. 1. Kan alla typer av immateriella rättigheter utgöra en verksamhetsgren?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Viktor Warda; [2020]
  Nyckelord :koncern; verksamhetsgren; underprisöverlåtelse; uttagsbeskattning;

  Sammanfattning : I Sverige samt internationellt är företagskoncerner någonting som är frekvent förekommande. När aktiebolag växer och expanderar blir det allt vanligare att de sätter upp en koncernstruktur som i längden hjälper bolagen att fortsätta tillväxten. LÄS MER

 2. 2. Begreppet verksamhetsgren : Hur ska begreppet tolkas vid underprisöverlåtelser?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Schwartz; [2020]
  Nyckelord :Skatt; omstruktureringar; underprisöverlåtelser; begreppet verksamhetsgren;

  Sammanfattning : Ett företag kan genom en omstrukturering överlåta en näringsverksamhet till en utomstående person för att kunna bedrivas vidare i en ny företagsfrom istället för att verksamheten avslutas. En omstrukturering kan äve ske inom en koncern eller mellan olika bolag som ägs av en och samma fysiska person. LÄS MER

 3. 3. DIGITALA HJÄLPMEDEL : Avvikelsehantering och kvalitetssäkring med hjälp av Autodesk BIM 360 Field En studie riktad mot Skanska Sverige AB, Region Hus Stockholm Bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Tess Sköld; Richard Brettéus; [2019]
  Nyckelord :digitala hjälpmedel; byggnadsteknik; avvikelsehantering; BIM 360 Field;

  Sammanfattning : The purpose of the work was to analyze the existing deviation management process and how the process could be optimized using BIM 360 Field on behalf of Skanska Sverige AB. This is because the deviation management on several projects is not carried requirements at present, which is to use BIM 360 Field. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i Skanskas produktion : En jämförelse av användandet av digitala verktyg mellan verksamhetsgrenarna Hus respektive Väg och anläggning.

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Cecilia Salmi Källström; Sebastian Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Digitization; Production; Digital tools; Civil engineering management; Infrastructure; Commercial building; Change management; Strategies; Objectives; Digitalisering; Byggproduktion; Digitala verktyg; Husproduktion; Väg- och anläggningsproduktion; Förändringsprocesser; Strategier; Målsättningar;

  Sammanfattning : I en rapport finansierad av Smart Built Environment konstateras att stora möjligheter finns att höja kvaliteten på och sänka kostnader för den slutgiltiga produkten via digitala lösningar i byggbranschen. Ett område där digitaliseringen har stor inverkan är just digitala verktyg på byggarbetsplatsen (Bygg 4.0, u.å. LÄS MER

 5. 5. Vildsvinet- ett skadedjur eller en resurs : en studie av fem lantbruksföretag i Mälardalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Viktor Ånöstam; [2019]
  Nyckelord :vildsvin; ekonomi; lantbruk; viltskador; CBA; kvalitativ multikriterieanalys;

  Sammanfattning : Vildsvinet är en nygammal bekantskap i de svenska skogarna. Efter att ha varit utrotad i vilt tillstånd i Sverige under en längre tid skedde ett antal rymningar och frisläppningar från hägn under sjuttio och åttiotalen. LÄS MER