Sökning: "verksamhetsmätning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet verksamhetsmätning.

 1. 1. Statistik, nyckeltal och mätmetoder : Vad ger de för bild av bibliotekens verksamhet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Meta Bergman; [2010]
  Nyckelord :bibliotekschefer; biblioteksstatistik; nyckeltal; mätmetoder; folkbibliotek; utvärdering; verksamhetsmätning;

  Sammanfattning : The aim of this Bachelor´s thesis is to investigate how library statistics, performance measurement and indicators represent the modern public library activity. During the last decades the public library has gone through a lot of changes. Information overall has increased and new technology has been introduced into the library. LÄS MER

 2. 2. Bristidentifiering & effektivisering av materialförsörjningen på SAAB Microwave Systems

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Patrick Phua; Daniel Gåsvaer; [2009]
  Nyckelord :Flödesanalys; Materialförsörjning; Supply Chain; Leverantörsutveckling; Kvalitetskontroll;

  Sammanfattning :  Saab Microwave Systems (SMW) is a business unit within Saab AB that manufactures and develops different types of radar- and sensor systems for naval, airborne and ground based forces as well as within the market for civil security. In addition to the manufacturing of radar and sensor systems they also provide different types of service concepts. LÄS MER