Sökning: "verksamhetsområde"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet verksamhetsområde.

 1. 1. Multikriterieanalys för val av hållbar dagvattenhantering med fokus på skyfall och tillgänglighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lisa Selin; [2020]
  Nyckelord :hållbar dagvattenhantering; multikriterieanalys; skyfall; tillgänglighet;

  Sammanfattning : När naturlig mark bebyggs kan regn- och smältvatten inte infiltrera ned i marken och kommer istället rinna av längs ytan. Detta vatten kallas dagvatten och kan leda till problem i samhället om det inte omhändertas. LÄS MER

 2. 2. Livet efter knarket - Om livskvalitet för drogfria, läkemedelsbehandlade personer med ADHD

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Marie von Garaguly; [2019-05-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka hur drogfria personer med attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) och substansbrukssyndrom med amfetamin som huvuddrog uppfattar sin livskvalitet under behandling med centralstimulerande läkemedel. Deltagarna i studien var sex män inskrivna vid en öppenvårdsmottagning inom verksamhetsområde Beroende på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som har betydelse för äldre personers upplevelse av följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Madelen Glyckberg; Anna Wallenborg; [2019]
  Nyckelord :äldre; följsamhet; distriktssköterska; läkemedel; personcentrerad vård; hållbar utveckling; patientundervisning;

  Sammanfattning : Antalet äldre i Sverige över 65 år ökar i stadig takt. Med tilltagande ålder och ohälsa följer ofta ökad läkemedelsanvändning. Av populationen över 80 år hämtade nästan hälften ut tio eller fler läkemedel på recept förra året. Detta medför både positiva och negativa effekter på deras mående. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas skogsmaskinförarna på Holmen Skog av skiftarbete?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Elis Carlström; Ida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :enkät; hälsa; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Holmen Skog är ett av Sveriges största skogsbolag och har sitt verksamhetsområde från Västerbotten ner till östra Småland. De upplever att de har problem med att rekrytera och locka nya skogsmaskinförare till branschen. Uppgiften blev då att undersöka om detta kunde bero på skiftarbete. LÄS MER

 5. 5. Risker inom IT- och mjukvarubranschen : Studie kring upplevelser av risker inom projekt och hanteringen av riskerna.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Joel Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Risk management; risks; IT and software business; project; Riskhantering; risker; IT- och mjukvarubranschen; projekt;

  Sammanfattning : Today, it is common to work with or within projects in most industries. One such business area is the IT and software industry. In this industry you work almost exclusively with projects. However, the industry is very risk-affected and a high number of projects are not completed. LÄS MER