Sökning: "verksamhetsprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet verksamhetsprocesser.

 1. 1. Att implementera RPA : Arbetsprocessen att införa RPA och dess utmaningar från kunders respektive leverantörers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Pontus Danielsson; Karin Ekman; [2021]
  Nyckelord :RPA; Robotic Process Automation; automation; implementation; work process; challenges; RPA; Robotic Process Automation; automatisering; implementering; införande; arbetsprocess; utmaningar;

  Sammanfattning : RPA (Robotic Process Automation) är en teknik för att automatisera repetitiva arbetsuppgifter inom verksamheter med syfte att effektivisera arbetet. Tidigare forskning belyser dock att så mycket som 30–50% av alla RPA-projekt misslyckas. Forskning visar även att det finns utmaningar kopplade till införandet. LÄS MER

 2. 2. RPA inom sjukvården : En fallstudie kring möjligheter och utmaningar med RPA på Södra Älvsborgs Sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad

  Författare :Nicolas Seilani; Simon Ågren; [2021]
  Nyckelord :RPA; Robotic Process Automation; Healthcare; Implementation; RPA challenges; RPA opportunities; Digital transformation; Organizational development; RPA; Robotic Process Automation; Sjukvård; Implementering; RPA utmaningar; RPA möjligheter; Digital transformation; Organisationsutveckling;

  Sammanfattning : Dagens samhälle utvecklas i snabb takt och i samband med digitaliseringen uppstår nya tekniker som kan effektivisera, förbättra och förenkla arbetet inom verksamheter. En av dessa tekniker är Robotic Process Automation (RPA) som handlar om att automatisera enkla och monotona verksamhetsprocesser med tydliga regler. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringen av institutionen för informatik och medias utbildningsverksamhet under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Marina Bengtsson; Mattias Ekwall; [2020]
  Nyckelord :Institutionen för informatik och media; utbildningsverksamhet; organisationsförändring; digitalisering; distansundervisning; kommunikation; digitala resurser;

  Sammanfattning : Effekterna av Covid-19 pandemin medförde bland annat en övergång till distansundervisning för institutionen för informatik och media på Uppsala universitet. I samband med denna övergång digitaliserades institutionen ytterligare, under en kort tidsperiod. LÄS MER

 4. 4. Big data och CRM:s roll för konkurrenskraft i B2B-företag : En fallstudie kring hur konkurrenskraften i B2B-företag påverkas av big data och CRM

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Sofia Georgeson; Nicole Holmes; [2020]
  Nyckelord :CRM; CRMS; business to business; IS; big data; CRM; CRMS; B2B-företag; IS; big data;

  Sammanfattning : As a result of the increased use of the Internet, there are a number of challenges and opportunities regarding the ability to strengthen or weaken the competitive advantage between organizations. One of the challenges is an increased need to gather and manage large amounts of data (big data) as well as the need to develop processes and strategies for customer relationship management (CRM). LÄS MER

 5. 5. "Då anklagar man icke-ortopeder för att vara dåliga ortopeder" : En studie om digital informationsöverföring inom sjukvården

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Johansson; Kristina Pålsson; [2020]
  Nyckelord :information transfer; digital information chain; knowledge transfer; health care; referral process; communication; representation; secondary care; informationsöverföring; digital informationskedja; kunskapsöverföring; sjukvård; remissförfarande; kommunikation; representation; specialistsjukvård;

  Sammanfattning : Business processes that are maintained in, and through, digital information chains are a widespread phenomenon in society. In these chains, several actors are active both in the production and transfer of information, where each actor is dependent on another actor's effective transmission to be able to perform his job. LÄS MER