Sökning: "verksamhetsstyrning mindre företag"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden verksamhetsstyrning mindre företag.

 1. 1. Geografisk expansion i företag som erbjuder digitala produktservicesystem : En fallstudie från Sverige till Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Otto Andersson; Josefin Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Product-service systems; internationalization; global expansions; market entry strategy; organizational adaption; resource based theory; Produktservicesystem; Internationalisering; Globala expansioner; Marknadsinträdesstrategi; Resursbaserad teori;

  Sammanfattning : Globalization is one of the more significant developments in our society today. New technologies in communication and scientific progress in areas such as the internet and cellular phones have made it possible to lessen geographical distance and blur the borders between different nations. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsstyrning, belöningssystem och CSR : -       en fördjupning avseende små och medelstora företag

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Robin Börjesson; Erik Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Verksamhetsstyrning; CSR; Belöningssystem; Små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Verksamhetsstyrning är en grundbult i företagande och förekommer i princip alltid. Styrningen kan dock vara mer eller mindre uttalad och strukturerad vilket gör varje företags styrning unik. LÄS MER

 3. 3. Behovet av formell ekonomistyrning hos mikroföretag i tillväxt : En flerfallsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robin Hillström; Peter Larsson; [2016]
  Nyckelord :Micro-enterprise; small enterprise; small businesses; medium-sized enterprise; SME; management control; formal control; control systems; formal management control; performance management; strategy; organizational development; strategic business development; growth; growth phases.; Mikroföretag; småföretag; mindre företag; medelstora företag; ekonomistyrning; styrmedel; styrsystem; formell ekonomistyrning; modern verksamhetsstyrning; strategi; organisationsutveckling; strategisk affärsutveckling; tillväxt; tillväxtfas.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Mikro- och småföretag har fått en allt större betydelse för sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i Sverige. 22.6 % av Sveriges företag klassificeras som mikroföretag och denna storleksklass har svårt att växa vidare. LÄS MER

 4. 4. Det balanserade styrkortet : Den omedvetna användningen av de processer som finns i det balanserade styrkortet i små och medelstora företag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elin Karlsson; Evelina Larsson; [2015]
  Nyckelord :Små och medelstora företag; balanserat styrkort; omedvetenhet; verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Abstrakt/SammanfattningTitel: Det balanserade styrkort –den omedvetna användningen i små och medelstora företag.Nivå: KandidatuppsatsFörfattare: Elin Karlsson & Evelina LarssonHandledare: Stig Sörling & Tomas KällquistDatum: 2014 augustiProblem: Det har forskats en del kring det balanserade styrkortet och dess användning i små och medelstora företag. LÄS MER

 5. 5. Balanserat styrkort i små och medelstora företag : Små och medelstora företags arbete med nyckeltal och strategi relaterat till balanserat styrkort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kristian Lydell; Sebastian Olsson; [2015]
  Nyckelord :balanserat styrkort; små och medelstora företag; verksamhetsstyrning i små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Det balanserade styrkortet Kaplan och Norton tog fram i början på 1990-talet är idag ett väl beprövat verktyg inom verksamhetsstyrningen i större företag. Det råder dock delade meningar om hur väl det lämpar sig att använda balanserat styrkort i små och medelstora företag. LÄS MER