Sökning: "verksamhetsutövare"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet verksamhetsutövare.

 1. 1. Granskning av kommunala utmaningar för implementeringen av nya rökfria miljöer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Tobias Henriksson; [2019]
  Nyckelord :smoking ban; smoke-free; no-smoking; environment; law; tobacco; smoking; law implementation; municipality; interview; rökförbud; rökfritt; rökfria miljöer; tobakslagen; lag; lagen om tobak och liknande produkter; kommun; intervju; lag implementering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Law of Tobacco and Similar Products becomes active on the 1st of July 2019 and brings with it new no-smoking areas, primarily in outdoor environments, which will demand municipal supervision. In this study, officials from Scania’s municipalities have been interviewed to investigate what their opinions, views and expected challenges with the implementation of these no-smoking areas are. LÄS MER

 2. 2. Tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet - Förhållandet till den straffrättsliga legalitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karl Grange; [2019]
  Nyckelord :Tillstånd till miljöfarlig verksamhet; legalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att få bedriva miljöfarlig verksamhet krävs enligt huvudregeln att verksamhetsutövaren ansöker om och beviljas ett särskilt tillstånd. Tillståndet syftar till att begränsa verksamhetens skadliga påverkan på människors hälsa och miljö, och förenas vid tillståndsprövningen med straffrättsligt sanktionerade villkor. LÄS MER

 3. 3. Inventering och riskklassning av minkfarmar i Kristianstads kommun

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lisa Sjöblom; [2019]
  Nyckelord :MIFO; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to rate the pollution risks of three fur farms breeding mink in Kristianstads municipality. The risk for each farm was analyzed according to the standardized method for polluted areas in Sweden (MIFO phase 1). LÄS MER

 4. 4. Riskbedömning av petroleumkolväten i mark och grundvatten vid Uddebo Oljehamn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Beatrice Grundström Mörtzell; [2018]
  Nyckelord :Riskbedömning; Luleå Hamn; Uddebo Oljehamn; Petroleumkolväten;

  Sammanfattning : Uddebo Oljehamn är en av sex hamndelar inom Luleå Hamns område och har sedan 1940-talet bedrivit miljöfarlig verksamhet. Idag har Uddebo Oljehamn två kajer där det årligen lastas och lossas cirka 360 000 ton flytande produkter av petroleum, bensen och stenkolstjära. LÄS MER

 5. 5. Vem får ansvaret? – En analys av principen om aktieägares frihet från personligt ansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Schellenberg; [2018]
  Nyckelord :Associationsrätt; Konkurrensrätt; Arbetsrätt; Labour Law; Miljörätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen undersöker två motstående intressen, behovet av välfungerande ansvarsregler för företag och det begränsade ansvaret för aktieägare i aktiebolag. Syftet med framställningen är att framställa principen om aktieägares frihet från personligt ansvar i ett brett perspektiv. LÄS MER