Sökning: "verksamhetsutveckling it"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden verksamhetsutveckling it.

 1. 1. Digital mognad utifrån medarbetarperspektivet i Malmö kommun och faktorer som hindrar digital utveckling : En studie om digital utveckling i Malmö kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Umar Shahzad; Ksenia Skirnevskaya; [2022]
  Nyckelord :Digital maturity; Digitalization of private sector; DiMiOS; Digital transformation; Digitala mognad; Digitalisering i offentlig sektor; DiMiOS; Digitala mognads modeller; Digital transformation;

  Sammanfattning : I uppsatsarbetet analyseras Malmö kommuns digitaliseringsarbete och digitala mognadsgrad utifrån medarbetarperspektivet. Det är viktigt för alla offentliga verksamheter inklusive kommuneratt identifiera var den befinner sig i sin digitala utveckling i förhållande till de kraven som ställsav staten och samhället. LÄS MER

 2. 2. Chefer och ledares syn på styrkor och utmaningar vid digital verksamhetsutveckling : En studie vid tre svenska myndigheter

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Helena Karlsson; [2022]
  Nyckelord :offensive quality development; digital business development; business development; digitalisation; quality development; digital competence; digital management; offensiv kvalitetsutveckling; digital verksamhetsutveckling; verksamhetsutveckling; digitalisering; kvalitetsutveckling; digital kompetens; digital ledning;

  Sammanfattning : För att kunna vara konkurrenskraftig i dagens föränderliga samhälle krävs att organisationer anpassar sig till kundernas behov och kliver på resan mot digital transformation. Detta kan underlättas genom att organisationen arbetar med kvalitetsutveckling (Ponsignon m fl. 2019). LÄS MER

 3. 3. Samverkan mellan agilt tvärfunktionellt teamarbete och höga säkerhets- och kvalitetskrav hanterat av en sekventiellt arbetande grupp : En fallstudie hos polisens IT-avdelning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Hanna Skarp; [2022]
  Nyckelord :process management; process mapping; internal customers; customer satisfaction; ITIL; agile methods; business development; streamlining; total quality management; lean; processledning; processkartläggning; interna kunder; kundnöjdhet; ITIL; agila metoder; offentlig sektor; verksamhetsutveckling; effektivisering; flöde; leveransservice; hörnstensmodellen; lean;

  Sammanfattning : Den snabba teknikutvecklingen i samhället beskrivs ofta som den största förklaringen till agila principers snabba framväxt bland IT-organisationer under de senare åren. Agila arbetsmetoder går ofta ut på att arbetet planeras i kortare iterationer där leverantören kontinuerligt stämmer av kundkraven mellan sprintarna. LÄS MER

 4. 4. Hur kan utmaningar inom riskhantering hanteras med business intelligence : Effektivisera presentation av data och beslutsfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ellen Ahlrik; [2022]
  Nyckelord :Business intelligence; beslutsfattarstöd; informationssäkerhet; riskhantering; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Detta kapitel ger en kort sammanfattning av hela arbetet. Där problemet och resultatet presenteras för att ge läsaren en grundläggande bild till hela arbetet.  Idag sker en snabb globalisering av IT. I takt med denna snabba globalisering ökar även hotet mot informationssäkerheten. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar med IT-styrning inom en svensk sjukvårdsorganisation : En kvalitativ studie om styrning av digitalisering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Albin Svantesson; Edvin Dellgran; Melker Johansson; [2022]
  Nyckelord :Health care; digitization; business development; IT-governance; Sjukvård; digitalisering; verksamhetsutveckling; IT-styrning;

  Sammanfattning : Svensk sjukvård har som ambition att ligga långt fram i den digitala utvecklingen samtidigt som man idag har problem med en stor mängd mindre system och integrationen mellan dessa. Det beror mycket på den styrning som man använt sig av. LÄS MER