Sökning: "verksamhetsutveckling på förskolan"

Visar resultat 11 - 15 av 28 uppsatser innehållade orden verksamhetsutveckling på förskolan.

 1. 11. Förskolors arbete med pedagogisk dokumentation : Hur förskollärare arbetar för att synliggöra barns lärprocesser samt för att utveckla verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Teresa Berggren; Pia Pokkinen; [2016]
  Nyckelord :pedagogisk dokumentation; lärprocesser; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Förskolans läroplan kräver att förskolan dokumenterar och systematiskt utvecklar verksamheten. Med anledning av att pedagogisk dokumentation kan ses som svårhanterligt, tidskrävande och att den kan hanteras och tolkas på skilda sätt, uppkom intresset för att studera området. LÄS MER

 2. 12. Åtta förskollärares syn på pedagogisk dokumentation i förskolan : Med fokus på verksamhetsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marsel Boya; Ilina Garib; [2016]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; demokrati; reflektion; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och få kunskap om på vilket sätt som den pedagogiska dokumentationen kan användas för verksamhetsutveckling. I studien används kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer som genomförts tillsammans med åtta verksamma förskollärare från två Reggio Emilia förskolor. LÄS MER

 3. 13. Talet om särskilt stöd – en studie av några diskurser rörande särskilt stöd i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jeanette Winther; [2015-04-28]
  Nyckelord :diskurs; förskola; förhållningssätt; verksamhetsutveckling; specialpedagogik; en förskola för alla; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte är att synliggöra vilka diskurser som framträder i en fokusgrupps tal om särskilt stöd i förskolan. Mer preciserat ämnar studien att undersöka om någon av resultatets diskurser innehar hegemoni samt vilka sociala konsekvenser diskurserna kan tänkas få för barnet i förskolan. LÄS MER

 4. 14. Handledning ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Eva Klintbo; Carina Kristensson; [2015]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; förhållningssätt; förskola; handledning; systemteori;

  Sammanfattning : AbstractKristensson, Carina och Klintbo, Eva (2014) Handledning ur ett specialpedagogiskt perspektiv, En studie av sex specialpedagogers syn på handledning i förskolan (Tutoring from a Special Educational Perspective). Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola BakgrundVi upplever att specialpedagogisk handledning är något som pedagoger i förskolan allt oftare efterlyser och att det är ett av våra främsta verktyg som specialpedagoger för att ta till vara och utveckla kompetens i förskolan. LÄS MER

 5. 15. Pedagogisk dokumentation i förskolan : som grund för verksamhetsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Admira Bilalovic; Ranka Antunovic; [2015]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumention; kommunikation; det kompetenta barnet; barns delaktighet; postmodern teori;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka hur ett antal förskollärare uttrycker sig om pedagogisk dokumentation, samt barns delaktighet i detta arbete. Genom att intervjua sex förskollärare fann vi att pedagogisk dokumentation används i förskolorna som ett kollektivt arbetsverktyg. LÄS MER