Sökning: "verkställighetshinder"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet verkställighetshinder.

 1. 1. Rätts(o)säkerhet i asylprocessen : – En analys av möjligheten till ny prövning enligt 12 kapitlet 19 § utlänningslagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alice Burén; [2020]
  Nyckelord :verkställighetshinder; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Människorättskränkningar som verkställighetshinder för den europeiska utredningsordern

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :mutual recognition; mutual trust; human rights violations; the European Investigation Order; investigative measures in criminal proceedings; ömsesidigt erkännande; ömsesidigt förtroende; människorättskränkningar; europeiska utredningsordern; utredningsåtgärder i straffprocessrättsliga förfaranden;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har en konflikt mellan grundläggande EU-rättsliga värden utforskats genom en studie av den europeiska utredningsordern. Konflikten består i användandet av principerna om ömsesidigt förtroende och erkännande på straffrättens område, samtidigt som dessa principer ibland kolliderar med respekten för mänskliga rättigheter så som de definieras inom unionen. LÄS MER

 3. 3. Hinder mot att verkställa avvisning och utvisning : Hur domstolen avgör förekomsten av verkställighetshinder

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Elham Ahmed; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hot mot statens säkerhet – en komparativ undersökning av administrativa utvisningsförfaranden i Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Persson; [2020]
  Nyckelord :Komparativ rätt; Comparative law; Förvaltningsrätt; Administrative law; Kvalificerade säkerhetsärenden; Migrationsrätt; Säkerhetshot; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen är en komparativ undersökning av Sveriges och Danmarks utvisningsförfaranden rörande utländska medborgare som anses utgöra ett kvalificerat hot mot statens säkerhet. Ländernas utvisningsförfaranden präglas av sekretess och de rättssäkerhetsgarantier som karaktäriserar ett straffrättsligt förfarande är inte tillämpliga. LÄS MER

 5. 5. De outvisningsbara: En statsvetenskaplig studie om statslösa personer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fahim Mangal; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: Statslösa; Sverige; Asylprocess; Utvisningsbeslut; Verkställighetshinder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstrakt Statslösa personer som fallit utanför samhället hör i många avseende till världens mest utsatta människor, dessa individer ofta inte har tillgång till sociala rättigheter såsom utbildning, hälsovård eller rätten att arbeta. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka den juridiska situationen som statslösa personer möter under sin asylprocess i Sverige. LÄS MER