Sökning: "verkställighetshinder"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet verkställighetshinder.

 1. 1. De outvisningsbara: En statsvetenskaplig studie om statslösa personer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fahim Mangal; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: Statslösa; Sverige; Asylprocess; Utvisningsbeslut; Verkställighetshinder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstrakt Statslösa personer som fallit utanför samhället hör i många avseende till världens mest utsatta människor, dessa individer ofta inte har tillgång till sociala rättigheter såsom utbildning, hälsovård eller rätten att arbeta. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka den juridiska situationen som statslösa personer möter under sin asylprocess i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Asylsökande som begår brott i Sverige : vad krävs för att de ska uteslutas och vad händer vid ett avslagsbeslut?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madeleine Racutanu; [2019]
  Nyckelord :Asylsökande; brott; uteslutande; utvisning; verkställighetshinder; tillflyktsland; skyddsgrundsdirektivet; flyktingkonventionen;

  Sammanfattning : The topic of asylum seekers committing crimes in their host countries has re- ceived plenty of attention in Swedish media and within the political sphere. Some have expressed that committing crimes in Sweden should lead to an asylum seeker’s application being automatically rejected. LÄS MER

 3. 3. Rätten till asyl : Konflikten mellan mänskliga rättigheter och verkställighetshinder

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Mattsson; Elisabeth Valdemarsson; [2018]
  Nyckelord :Migrationsrätt; exklusion; verkställighetshinder; asyl;

  Sammanfattning : Asyl är en mänsklig rättighet och återfinns bland annat i Flyktingkonventionen, vilken är en av många konventioner som Sverige undertecknat och därför är skyldig att följa. Den svenska migrationsrätten regleras i utlänningslagen men också till stor del av internationell rätt. LÄS MER

 4. 4. Att inte kunna utvisas - asylsökandes narrativ om inkludering och exkludering i kraft av praktiska verkställighetshinder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isak Engdahl; [2018]
  Nyckelord :asylsökande; praktiska verkställighetshinder; limbo; narrativ; social inklusion; exkludering; liminalitet; socialt kapital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vissa asylsökande får ett utvisningsbeslut som inte kan verkställas och stannar i Sverige utan uppehållstillstånd. Syftet med denna fallstudie är att undersöka berättelser från personer som är föremål för sådana praktiska verkställighetshinder om deras livssituation. LÄS MER

 5. 5. Förvar och rätten till frihet för brottsutvisade utlänningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marc Robert Fauvrelle; [2018]
  Nyckelord :Förvar; frihetsberövande; rätten till frihet; utlänning; utvisning; brott; verkställighetshinder; mänskliga rättigheter; rättssäkerhet; brottsförebyggande; utlänningslagen; återvändandedirekti- vet; Europakonventionen; ICCPR; rättighetsstadgan; EU-rätt; folkrätt.;

  Sammanfattning : Under Swedish law, an alien convicted of an offence punishable by imprisonment may be sentenced to deportation if there is reason to assume that the alien will reoffend, or if the offence is so serious that the alien should not be permitted to stay. Upon release, the alien may be held in immigration detention for the purpose of enforcing the deportation order. LÄS MER