Sökning: "verkstad"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet verkstad.

 1. 1. A comparison of supervised and semi-supervised learning for classification of truck stop locations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mengdi Xue; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : GPS-based data has been an important source for researchers and commercial fleet companies to study and build transportation models, since GPS uses passive information collecting without including too much human participation, and thus provides the possibility of collecting huge amount of data. Recent research shows that the GPS data can be used to solve different kinds of transportation related problems using machine learning algorithms. LÄS MER

 2. 2. looking down the hallway : smart craft enabling interacting and engaging furniture for corridors and hallways

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :kristoffer knudsen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet utspelar sig i två huvudsakliga rumskategorier, hallar och korridorer. En gemensam slutsats om de båda rummen är att de är byggda för att lämnas. De kan såklart innehålla rent praktiska egenskaper eller vara nödvändiga i infrastrukturen bakom större kompositioner. LÄS MER

 3. 3. Återvinning av PLA-rester från additiv tillverkning genom smältning och extrudering till nytt filament

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sadek Nayel; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The following report refers to a thesis project at the undergraduate level in innovation and product design, at Mälardalen university. The project has been carried out for Mälardalen University's workshop, which needs a machine that can recycle PLA waste. LÄS MER

 4. 4. Förbättring inom arbetsmiljö av emballagecylindertillverkning

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Raj Preet Singh Kaur; Yousef Najib; [2021]
  Nyckelord :Safety; ergonomics; lean; efficiency; packaging cylinder; standard; ramp; monotonous; Säkerhet; ergonomi; lean; effektivitet; emballagecylinder; standard; ramp; enformig;

  Sammanfattning : Husmuttern AB är ett byggföretag som ligger i Eskilstuna. Dem bygger återvinningsbara modulhus och i samband med paketeringen tillverkar de även ett ”emballagecylinder” som säkrar produkterna vid leverans. LÄS MER

 5. 5. Jacob Sjölin : Alrotsmästaren i Mälardalen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Christina Bäckfeldt; [2021]
  Nyckelord :Jacob Jakob Sjölin Siölin; alrot; alrotsfaner; Mälardalen; Mälaren; fällbord;

  Sammanfattning : Jacob Sjölin var verksam som möbelsnickare under 1700-talet och signerade och numrerade i princip hela sin produktion. Det råder dock en osäkerhet kring exakt hur hans signering och numrering gick till. Han använde nämligen sig av tre olika stämplar samt hade skilda nummerserier för olika möbelkategorier. LÄS MER