Sökning: "verkstadskoncern"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet verkstadskoncern.

 1. 1. Kvalitetssäkring av stordimensionella gjutgods : Produktion och kontroll av formgjutna komponenter

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Johanna Einarsson; Axel Save; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractA continuous improvement of products and production is an important goal for a modern industrial company. A small engineering group located in Sweden came in touch with the authors of this report during the spring semester of 2014. LÄS MER

 2. 2. Utformning av lager : Modell för utformning av lagerfunktion med hänsyn till arbetsmiljö & säkerhet

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Andreas Kapetanakis; Victor Jansson; [2013]
  Nyckelord :Warehouse layout; warehouse system model; inventory control; working environment and safety; Lagerlayout; modell för lagerfunktion; lagerstyrning; arbetsmiljö och säkerhet;

  Sammanfattning : Companies worldwide strive to reduce costs and capital tied up in stock. At the same time, the need for short delivery times requires efficient logistic flows. In order to meet customer demands an efficient warehouse activity is required. LÄS MER

 3. 3. Kundvärde som affärsidé i en internationell verkstadskoncern

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte De Faire; [2007]
  Nyckelord :Management of enterprises; strategisk förändring; strategisk implementation; kundvärde; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att få en bättre kunskap om hur en kundvärdesorienterad affärsidé och strategi realiseras inom en multinationell verkstadskoncern, hur olika personer inom koncernen tolkar begreppet kundvärde och vilka de primära drivkrafter antas vara som lett valet av en kundvärdesorienterad strategi. Det är också att undersöka vilken roll IS/IT, enligt våra informanter, har haft i den strategiska förändringen. LÄS MER