Sökning: "versionshantering"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet versionshantering.

 1. 1. Klusterlagring samt visualisering av data från IoT-objekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Joakim Elgh; Joakim Forsberg; Erik Matti; Viktor Palm; Agaton Sjöberg; Rasmus Karlbäck; Oliver Johns; [2019]
  Nyckelord :internet of things; IoT; distribuerad lagring; databas; visualisering;

  Sammanfattning : Följande rapport beskriver hur ett system för klusterlagring samt visualisering av geografisk data utvecklades för kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i mjukvaruutveckling. Produkten utvecklades på begäran av kunden Ubiquitous Computing and Analytics Group vid Institutionen för datavetenskap på LiU. LÄS MER

 2. 2. Change And Version Management Of Transport Network Data Between Different Database Models : A Case Study On The Swedish National Road Database

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Josefine Jonsson; [2019]
  Nyckelord :FME; DBMS; GIS; NVDB; Transport Network; Database standard; INSPIRE; OpenTNF;

  Sammanfattning : The Swedish Road Administration wants to compile all the national road database data from The Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority using a Geographical Information System compiler in order to increase the efficiency of data flow between their respective databases. The objective of this master’s thesis has been to build a software solution containing changed private road data input from The Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority and processing it into the OpenTNF standard format. LÄS MER

 3. 3. Investigating the Practicality of Just-in-time Defect Prediction with Semi-supervised Learning on Industrial Commit Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Arsalan Syed; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Some of the challenges faced with Just-in-time defect (JIT) prediction are achieving high performing models and obtaining large quantities of labelled data. There is also a limited number of studies that actually test the effectiveness of software defect prediction models in practice. LÄS MER

 4. 4. Agil utveckling av webbapplikation för konkurrentanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Combler; Philip Friberg; Jani Jokinen; Elin Larsson; Erik Mansén; Tobias Martinsson; Albin Pettersson; [2017]
  Nyckelord :webbdesign; rest; soap; internetbaserad kommunikation; kanban; scrum; parprogrammering; konkurrentanalys;

  Sammanfattning : Syftet med den här rapporten är att beskriva utvecklingen av en webbapplikation för konkurrentanalys. Rapporten baseras på fem frågeställningar som berör produktens värde för kunden, gemensamma erfarenheter från projektet, användning av en systemanatomi, integration av separat utvecklade moduler samt anpassning av den agila projektstyrningsmetodiken Scrum. LÄS MER

 5. 5. Problemen i ett utvecklingsteam : Inriktning mot versionshantering och agil utveckling

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Marcus Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Barnebys; Jira; Bitbucket; Agil; VCS; Git; Scrum;

  Sammanfattning : Målet med min rapport har varit att undersöka de svårigheter och problem som utvecklare på Barnebys kan ställas inför under sitt dagliga arbete. För att begränsa mig har jag valt två stora områden att undersöka, det agila arbetssättet och versions hanteringssystem. LÄS MER