Sökning: "versionshantering"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet versionshantering.

 1. 1. Agil utveckling av webbapplikation för konkurrentanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Combler; Philip Friberg; Jani Jokinen; Elin Larsson; Erik Mansén; Tobias Martinsson; Albin Pettersson; [2017]
  Nyckelord :webbdesign; rest; soap; internetbaserad kommunikation; kanban; scrum; parprogrammering; konkurrentanalys;

  Sammanfattning : Syftet med den här rapporten är att beskriva utvecklingen av en webbapplikation för konkurrentanalys. Rapporten baseras på fem frågeställningar som berör produktens värde för kunden, gemensamma erfarenheter från projektet, användning av en systemanatomi, integration av separat utvecklade moduler samt anpassning av den agila projektstyrningsmetodiken Scrum. LÄS MER

 2. 2. Problemen i ett utvecklingsteam : Inriktning mot versionshantering och agil utveckling

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Marcus Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Barnebys; Jira; Bitbucket; Agil; VCS; Git; Scrum;

  Sammanfattning : Målet med min rapport har varit att undersöka de svårigheter och problem som utvecklare på Barnebys kan ställas inför under sitt dagliga arbete. För att begränsa mig har jag valt två stora områden att undersöka, det agila arbetssättet och versions hanteringssystem. LÄS MER

 3. 3. Optimization of Configuration Management Processes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Johan Kristensson; [2016]
  Nyckelord :Configuration Management; Process Optimization; Version Handling; Task Automatization; Konfigurationshantering; Processoptimering; Versionshantering; Automatisering;

  Sammanfattning : Configuration management is a process for establishing and maintaining consistency of a product's performance, as well as functional and physical attributes with regards to requirements, design and operational information throughout its lifecycle. The way configuration management is implemented in a project has a huge impact on the project’s chance of success. LÄS MER

 4. 4. Interaktiv programmiljö för kryptoanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Bergstrand; Kimberley French; Rebecka Geijer Michaeli; Eric Henziger; Oscar Johansson; Robert Kumpulainen; Erik Rönmark; Kristoffer Tennivaara; Victor Tranell; [2016]
  Nyckelord :kryptering; interaktivt program; knekt; kryptoanalys; interaktiv programmiljö; webbapplikation; öppen källkod; scrum; parprogrammering; kodgranskning; versionshantering; git; måenderunda;

  Sammanfattning : Det är sedan länge känt, både bland företag och i den akademiska världen, att det krävs strukturerade arbetsmetoder för att lyckas med storskalig programvaruutveckling. Vilka metoder som fungerar bäst är det svårt att göra ett generellt uttalande om eftersom detta till stor del är situationsberoende. LÄS MER

 5. 5. Versioning of Web Services for the Swedish Public Sector’s secure electronic mail service Mina meddelanden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Sai Man Wong; [2015]
  Nyckelord :Swedish Tax Agency; Mina meddelanden; My Messages; Service-Oriented Architecture; SOA; versioning; Web Services; Skatteverket; Mina meddelanden; tjänsteorienterad arkitektur; SOA; versionshantering; webbtjänster;

  Sammanfattning : Mina meddelanden (English: My Messages) is a secure electronic mail service provided by seven Swedish public authorities, which may be used by the Swedish population to electronically receive mail from the public sector. The IT infrastructure of this mail service is primarily developed and maintained by the Swedish Tax Agency. LÄS MER