Sökning: "vertikal haststighet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vertikal haststighet.

  1. 1. Utrymning uppåt : Påverkan av vinterkläder vid utrymning uppåt via trappor

    Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Dorothea Neumann; Mattias Asplund; [2016]
    Nyckelord :Stairs; ascending; winter clothes; exhaustion; oxygen consumption; walking speed; vertical speed; Gånghastighet; utrymning uppåt; höga byggnader; syreförbrukning; utmattning; vertikal haststighet; trappor;

    Sammanfattning : When cities grow larger the demand for more residential buildings and public transport increases. To be able to meet the demands and still make the city compact the interest for underground facilities grows. Underground facilities come with some drawbacks, one example is the evacuation where the people are expected to evacuate upwards. LÄS MER