Sökning: "vertikal horisontell integration"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden vertikal horisontell integration.

 1. 1. Arkitektens roll och BIM som integrator : en kvalitativ studie med svenska arkitekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ebba Eneris; [2022]
  Nyckelord :architect; BIM; AEC industry; horizontal vertical fragmentation; integration; arkitekt; BIM; byggbranschen; horisontell vertikal fragmentering; integration;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har attribuerat fragmenteringen i byggbranschen till effektivitets- och produktivitetsproblem inom byggandet. Den vertikala fragmenteringen avser skedesuppdelningen av den totala byggprocessen; medan den horisontella fragmenteringen avser mångfalden och ansvarsuppdelningen av aktörer i respektive byggskede. LÄS MER

 2. 2. Jag vill ha matkassen hemkörd numera : En kvalitativ fallstudie om e-handelsmodeller inom dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johan Jansson; Erik Wetterdal; [2021]
  Nyckelord :e-commerce; grocery shopping; franchise; dark store; decentralization; competition; vertical integration; horizontal integration; omni channels; e-handel; dagligvaruhandel; franchise; dark store; decentralisering; konkurrens; vertikal integration; horisontell integration; omnikanaler;

  Sammanfattning : Background: E-commerce for groceries is growing and growing in Sweden and pure ecommerce companies are constantly entering the market. This study is based on Ica, which for a long time has been successful in the physical market through decentralization and the Ica-idea with individual retailers incollaboration and physical stores. LÄS MER

 3. 3. Investigating Construction 4.0 Integration in the Greek AEC Industry : Perceptions and Societal Analysis of the AEC Industry

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ilias Lokovitis; [2021]
  Nyckelord :Forth Industrial Revolution; Construction 4.0; Construction Management; Social Construction of Technology; Integration; Implementation; Fjärde Industriella Revolutionen; Konstruktion 4.0; Byggledning; Social Konstruktion av Teknik; Integration; Genomförande;

  Sammanfattning : The Architecture, Engineering & Construction industry (AEC) is considered one of the largest sectors worldwide and complexed due to the complexity and uniqueness of construction projects. In contradiction to other industries, AEC illustrates high fragmentation, resistance to change, and significantly lower adoption rate of new technology solutions than other industries. LÄS MER

 4. 4. Förflyttningar och hinder i matpotatisens värdekedja

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Rasmus Nessvi; Anders Nilsson; [2020]
  Nyckelord :horisontell integration; inträdesbarriärer; tillväxthinder; vertikal integration; värdekedja; potatis;

  Sammanfattning : I utvecklade länder tenderar efterfrågan för stapelvaror så som spannmål att minska. Detta är även gällande för konsumtionen av matpotatis. Till skillnad från spannmål har potatis ett högre värde per odlad hektar än spannmål. LÄS MER

 5. 5. Samverkan – en rakare väg mot målet? En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser i samverkansprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sebastian Larsson; Hanna Westberg; [2019-03-13]
  Nyckelord :Samverkan; interprofessionell; interorganisatorisk; socialsekreterare; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka upplevelser och erfarenheter av samverkansprocesser bland socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. En premiss till studien är att socialsekreterarens uppdrag är mångsidigt och komplext och att deras upplevelser av samverkan inom människobehandlande organisationer därmed är intressant att utforska. LÄS MER