Sökning: "vertikal styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden vertikal styrning.

 1. 1. Transverse dynamics and system overview for the LEBT section of the ESS linac

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Sofia Louisy; [2018]
  Nyckelord :LEBT; low energy beam transport; ess; european spallation source; modelling; lebt application; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Low Energy Beam Transport, LEBT, is the _rst part of the European Spallation Source accelerator, the ESS linac, that is currently under construction in Lund. The LEBT section, that will be installed and commissioned in early 2018, has the purpose of focusing and steering the low-energy proton beam that enters directly from the ion source. LÄS MER

 2. 2. Vertikal styrning i en horisontell värld: Hur vertikal styrning påverkar processer i ett horisontellt perspektiv i en sjukvårdskontext.

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Martin Green; Daniel Göransson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Prestationsmätning inom företag med global produktionsstrategi : - En flerfallstudie på Volvo CE, Scania och Alfa Laval

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Johansson; Mattias Nyd; [2016]
  Nyckelord :Global produktionsstrategi; decentralisering; vertikal och horisontell styrning; prestationsmätning; KPI; dashboard;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ökad decentralisering och ökade krav på kostnadseffektivitet har tillsammans med andra faktorer gjort att företag med global produktionsstrategi möter nya utmaningar när det kommer till att utforma prestationsmätningssystem. Få studier har gjorts i syfte att belysa hur ett vertikalt och horisontellt styrningsperspektiv kan användas för att utforma en effektiv prestationsmätning inom företag med global produktionsstrategi. LÄS MER

 4. 4. Industriellt innovationsfrämjande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Josefin Asp; Mathias Goldkuhl; [2016]
  Nyckelord :vertikal styrning; ledarskap; effektivitet; förändring; innovationsstrategi;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur företag inom industrin arbetar med innovationskraft och intraprenörskap från produktionspersonal i den operativa kärnan i samband med företagsstrukturen. Genom studien skall förbättringsområden för innovationsfrämjande inom intervjuade företag läggas fram. LÄS MER

 5. 5. Controllerns förändrade roll : Digitaliseringens inverkan på analytiskt arbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnéa Adenborg; Sandra Svedman; [2015]
  Nyckelord :Verksamhetscontroller; Informationsinhämtning; IT-utveckling; Transaktionsarbete; Analysarbete; Vertikala analyser; Horisontella analyser;

  Sammanfattning : För att kunna stå sig på den alltmer konkurrensutsatta marknaden är det många företag som implementerat olika informationssystem som ska hjälpa dem att utveckla nya affärsmöjligheter. För verksamhetscontrollers kan dessa system bidra till att informationsinhämtningen effektiviseras vilket leder till att mer tid finns för analysarbete. LÄS MER