Sökning: "vertikal"

Visar resultat 1 - 5 av 332 uppsatser innehållade ordet vertikal.

 1. 1. Samverkan – en rakare väg mot målet? En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser i samverkansprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sebastian Larsson; Hanna Westberg; [2019-03-13]
  Nyckelord :Samverkan; interprofessionell; interorganisatorisk; socialsekreterare; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka upplevelser och erfarenheter av samverkansprocesser bland socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. En premiss till studien är att socialsekreterarens uppdrag är mångsidigt och komplext och att deras upplevelser av samverkan inom människobehandlande organisationer därmed är intressant att utforska. LÄS MER

 2. 2. Effekten av inducerad prismatisk obalans i höjdled på horisontala fusionsvergenser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Frida Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Fusionsvergensreserver; anisometropi; prismaadaptation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur horisontella fusionsvergenser på nära håll påverkas av en inducerad vertikal prismatisk obalans mellan ögonen. Detta för att utreda om det okulomotoriska systemet kan kompensera för skillnader som påminner om en anisometropikorrektion vid ett ökande negativt och positivt fusionsvergensstimuli. LÄS MER

 3. 3. Lämpliga växter för växtväggar i Göteborg

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :växtvägg; grön vägg; levande vägg; vertikal trädgård; växtval; vertical garden; living wall;

  Sammanfattning : Vertical gardens have become a popular subject on the construction market, therefore there has been an increased demand for knowledge in the choice of plants to be used. The purpose of this work is to find out if it is possible to increase the number of vertical gardens in Gothenburg, while taking into consideration the city’s climate. LÄS MER

 4. 4. Kelp : Vertikal odling för inomhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Caroline Rautio; [2019]
  Nyckelord :Odling; Vertikal odling; Skulptur; Växter; Kelp;

  Sammanfattning : Vertikal odling är en växande trend och det är trevligt att ha växter hemma, det ger en känsla av hemtrevnad. Växter bidrar till bättre luftkvalité eftersom de genom fotosyntesen suger i gifter som finns i våran inomhusluft och samtidigt producerar de syre. LÄS MER

 5. 5. Investigation into Melting Characteristics of Hydrogen-Reduced Iron Ore Pellets

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Hedda Pousette; [2019]
  Nyckelord :Iron Ore Pellets; Sulphur; Phosphorous; Slag; Hydrogen Gas; Järnmalmspellets; Svavel; Fosfor; Slagg; Vätgas;

  Sammanfattning : What kinetic and thermodynamic characteristics are established in a melt of hydrogen-reduced iron ore pellets? The pellets contain self-fluxing slag components which upon melting form an initial slag. Refining capabilities of this slag, such as dephosphorization power, are investigated in a lab-scale vertical furnace. LÄS MER