Sökning: "vertikalfelcentrering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet vertikalfelcentrering.

  1. 1. En sammanställning av förekomst och effekter av vertikal felcentrering vid datortomografiundersökningar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

    Författare :Gabriella Söderberg; Martina Böhm; [2023]
    Nyckelord :Datortomografi; vertikalfelcentrering; effekt; stråldos;

    Sammanfattning : Datortomografiundersökning är en effektiv radiologisk metod eftersom den går snabbt och ger en tydlig detaljrikedom om kroppens anatomi. Undersökningarna har ökat vilket bidrar till en högre kollektiv stråldos till befolkningen. Det kan öka riskerna med strålningsinducerad cancer. LÄS MER