Sökning: "vertikalhopp"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet vertikalhopp.

 1. 1. Sambandsstudie mellan vertikalhopp, marklyft och BMI hos en grupp friska fysioterapeutstudenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Simon Ark; Filip Olausson; [2020]
  Nyckelord :Deadlift; Vertical Jump; BMI; Correlation; Exercise;

  Sammanfattning : Marklyft är en övning som effektivt tränar bland annat höftextensorer, som är en av de viktigaste muskelgrupperna för att utföra ett vertikalhopp. Trots detta har inga studier gjorts på korrelationen mellan marklyft och vertikalhopp, däremot finns flertalet studier gjorda på korrelation mellan knäböj och vertikalhopp. LÄS MER

 2. 2. Effekten av submaximala Benböj på Countermovement Jump with Arm Swing : Tvärsnittsstudie på aktiva bollidrottare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin; Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Jesper Kronlund; Matilda Palm; [2019]
  Nyckelord :Team sports; Vertical Jump; Complex training; Lagsport; Vertikalhopp; Komplexträning;

  Sammanfattning : Introduktion: Den vertikala hoppförmågan är viktigt för prestationen inom många idrotter. Att använda sig utav komplexträning som benböj och vertikala upphopp har i tidigare forskning visats ge signifikant förbättrad kraftutveckling. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga elitinnebandyspelares fysiska profil : En beskrivning av utespelare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Stefan Sandlund; [2018]
  Nyckelord :Sprint speed; Aerobic endurance; Jumping; Maximum Strength; Correlation; Löpsnabbhet; Aerob uthållighet; Hopp; Maximal styrka; Korrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Innebandy är en intensiv sport där snabba upprepade accelerationer och riktningsförändringar är viktiga ingredienser för framgång. Även om både förflyttningssnabbhet och uthållighet är viktiga för prestationen i innebandy, finns inga studier som undersöker hur de relaterar till varandra och andra viktiga fysiska kvaliteter. LÄS MER

 4. 4. Är hopptester på mark relevant för konståkare? : Korrelation mellan maximala vertikalhopp på mark och tekniska hopp på is hos konståkare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Rebecka Emanuelsson; [2017]
  Nyckelord :konståkning; vertikala hopp; CMJ; CMJ a ; hopp; hoppträning; korrelation; teknik; hopptester; tränarlänkkonståkning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan hopptiden på mark och hopptiden i det tekniska hoppet Flip på is för konståkare. Det sekundära syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan hopptiden i tekniska hopp på is och antal år i idrotten samt ålder. LÄS MER

 5. 5. Prediktorer för sprintförmåga på is hos elitishockeyspelare. : Kan prestation på is förutspås av styrke- och spänsttester?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Dennis Schirmer; [2015]
  Nyckelord :Ice hockey; skating; squat; standing long jump; vertical jump; Ishockey; knäböj; skridskoåkning; stående längdhopp; vertikalhopp.;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Ishockey är en stor idrott med över 80000 aktiva spelare i Sverige. SYFTE: Syftet med denna studie var att fastställa huruvida det finns korrelation mellan tester rekommenderade av Svenska Ishockeyförbundet och prestationsförmåga på is. Vidare skulle testresultaten ställas i relation till antropometriska värden. LÄS MER