Sökning: "very able children"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden very able children.

 1. 1. Vad är särskilt med ett särskilt begåvat barn?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emelie Andersson; Camilla Nyström; [2021-02-08]
  Nyckelord :Gifted children; very able children; phenomenographY; identification; special educator;

  Sammanfattning : SyfteDet övergripande syftet med studien är att få kunskap om hur sju specialpedagoger uppfattaratt särskild begåvning hos barn yttrar sig. Vidare är syftet att undersöka hur dessaspecialpedagoger uppfattar särskilt begåvade barns behov av stöd i skolan och hur stödet kanse ut. LÄS MER

 2. 2. Nya Östertälje station. - För en växande stad.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Ana Martinez; [2020]
  Nyckelord :Station; stadsdelscentrum; passera; cirkulera; knytpunkt.;

  Sammanfattning : Östertälje är ett växande område med mycket potential att utvecklas till en attraktiv stadsdel i Södertälje. Detta då den redan nu har väldigt många som använder sig av Östertälje station. Har bra förbindelser med Stockholm, 36 minuters pendeltågs färd. LÄS MER

 3. 3. Retrieval practice eller kontextuellt lärande? -en interventionsstudie om ordinlärning hos högstadieelever med språkstörning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anders Isaksson; Sara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :kontextuellt lärande; ordinlärning; språkstörning; undervisningsmetoder; retrieval practice;

  Sammanfattning : Isaksson, Anders och Karlsson, Sara (2020). Retrieval practice eller kontextuellt lärande?-en interventionsstudie om ordinlärning hos högstadieelever med språkstörning. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Ger det själen vingar? : En studie i användningen av barnlitteratur i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Berit Ghavidel Rostami; [2020]
  Nyckelord :Children’s literature; children’s books; reading; book conversations; literature conversations; life issues; leisure centers; leisure center teachers; socio – cultural perspective; environmental psychological perspective; reading circle; library; school library; Barnlitteratur; barnböcker; läsning; boksamtal; litteratursamtal; livsfrågor; fritidshem; fritidshemslärare; sociokulturellt perspektiv; miljöpsykologiskt perspektiv; läsandets cirkel; bibliotek; skolbibliotek;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to investigate and shed light on how children’s literature is used in the after – school center, if there are any conversations with children’s literature as a starting point and if children’s literature and conversation from the books are used as tools to let students process issues concerning themselves, their lives and their thoughts. The servey was conducted in the form of a web-based questionnaire and the questionnaire responses were then analyzed from three different theoretical perspectives: a socio-cultural perspective, an environmental psychological perspective and Aidan Chamber’s model The Reading Circle. LÄS MER

 5. 5. Development of software for digital manufacturing of children’s prosthetic arms for 3D-printing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Arantxa Juarez Perez; Lisa Phung; [2020]
  Nyckelord :3D-printing; prosthetics; Grasshopper; process development; amputation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The conventional method to manufacture prosthetic arms is a time-\\consuming and complicated process. It is a process that has many manual steps that allow much room for human errors. With today's technology advancement it is possible to offer a more efficient technology that can replace the conventional manufacturing method of prostheses. LÄS MER